ΠΛΗ10 Ενότητα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ


Ο στόχος της ενότητας είναι να μας εξοικειώσει με βασικές λειτουργίες που εκτελούνται στον επεξεργαστή του Η/Υ που αποτελούν απαραίτητες γνώσεις για να περάσει κάποιος σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Συγκεκριμένα:

  • Στο Μάθημα 1.1 και στο Μάθημα 1.2 γίνεται μελέτη των συστημάτων αρίθμησης με ιδιαίτερη έμφαση στο δυαδικό σύστημα (μιας και ο υπολογιστής κάνει τις πράξεις σε αυτό) και έπειτα δίνεται έμφαση στον τρόπο που γίνονται οι αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
  • Στο Μάθημα 1.3 γίνεται μια εισαγωγή στις λογικές πύλες και στα λογικά κυκλώματα που κατασκευάζονται από αυτές, με στόχο να μελετηθεί το πως λογικά κυκλώματα μπορούν να μοντελοποιήσουν (και να επιλύσουν) υπολογιστικά προβλήματα. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται επίσης οι λογικές πράξεις, απαραίτητη γνώση στο σύνολο της πληροφορικής.
  • Στο Μάθημα 1.4 παρουσιάζεται το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος, ως ένας προπομπός της μελέτης κατασκευής αλγορίθμων τόσο σε ψευδογλώσσα, όσο και στη γλώσσα προγραμματισμού C στις επόμενες ενότητες του μαθήματος.
  • Τέλος στο Μάθημα 1.5 γίνεται μια αναφορά στον τρόπο που τρέχουν οι εντολές του επεξεργαστή σε γλώσσα Assembly.

Ακολουθεί το τυπολόγιο της ενότητας 1:


 

Και τώρα ώρα για διάβασμα, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα διαβάσματος!

 

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.1 – Συστήματα Αρίθμησης

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.1 – Συστήματα Αρίθμησης

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνω το δυαδικό, το οκταδικό και  το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Μαθαίνω να μετατρέπω έναν αριθμό από οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αρίθμησης (μέσω του δεκαδικού συστήματος) ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 1.2 – Πράξεις στα Συστήματα Αρίθμησης

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.2 – Πράξεις στα Συστήματα Αρίθμησης

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε πως κάνει ο υπολογιστής τις βασικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στο δυαδικό σύστημα (με την τεχνική του συμπληρώματος ως προς 2), αλλά και: Πως γίνεται η πρόσθεση σε οποιοδ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 1.3 – Λογικές Πύλες

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.3 – Λογικές Πύλες

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε τις λογικές πύλες. Βλέπουμε πως  η σύνθεση λογικών πυλών σε ένα λογικό κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος   Σύντομη Παρουσίαση ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 1.4 – Το Διάγραμμα Ροής (FlowChart)

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.4 – Το Διάγραμμα Ροής (FlowChart)

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (Flow Chart) ως ένας εργαλείο για την περιγραφή ενός αλγορίθμου Βλέπουμε πως απεικονίζονται βασικές προγραμματιστικές δομές στο διάγραμμα ροής προγράμματος, όπως η συνθήκη,...
ΠΛΗ10 Μάθημα 1.5 – Προγραμματιστικά Στοιχεία του Επεξεργαστή MIPS

ΠΛΗ10 Μάθημα 1.5 – Προγραμματιστικά Στοιχεία του Επεξεργαστή MIPS

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε εντολές διαχείρισης σταθερών, αριθμητικές εντολές,  λογικές εντολές, εντολές ολίσθησης και εντολές μεταφοράς ελέγχου του MIPS Βλέπουμε πως με χρήση των εντολών αυτών μπορούμε να υλοποιήσουμε την δομή σ...