ΠΛΗ10 Μάθημα 1.1 – Συστήματα Αρίθμησης


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Μαθαίνω το δυαδικό, το οκταδικό και  το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης.
  • Μαθαίνω να μετατρέπω έναν αριθμό από οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αρίθμησης (μέσω του δεκαδικού συστήματος)
  • Βλέπω έναν εύκολο τρόπο μετατροπής αριθμών αν αυτοί είναι στο δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. 

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Μετατροπή σε Δεκαδικό
  • ΚΑΡΤΑ: Δεκαδικό σε Άλλο Σύστημα
  • ΚΑΡΤΑ: Σχέση Δυαδικού με Οκταδικό και 16δικό


Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

1) Το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης
1.1) Δεκαδικός Αριθμός
1.2) Δεκαδικός Αριθμός Κινητής Υποδιαστολής
2) Αναπαράσταση ενός Αριθμού σε ένα Σύστημα Αρίθμησης
3) Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης
3.1) Κωδικοποίηση Αριθμών και Μετατροπή από Δεκαδικό σε Δυαδικό
3.2) Μετατροπή από Δυαδικό σε Δεκαδικό
3.3) Ασκήσεις
4) Το Οκταδικό Σύστημα Αρίθμησης
4.1) Κωδικοποίηση Αριθμών και Μετατροπή από Δεκαδικό σε Οκταδικό
4.2) Μετατροπή από Οκταδικό σε Δεκαδικό
4.3) Ασκήσεις
5) Το Δεκαεξαδικό Σύστημα Αρίθμησης
5.1) Κωδικοποίηση Αριθμών και Μετατροπή από Δεκαδικό σε 16αδικό
5.2) Μετατροπή από 16αδικό σε Δεκαδικό
5.3) Ασκήσεις
6) Άλλα Συστήματα Αρίθημησης
6.1) Κωδικοποίηση Αριθμών και Μετατροπή από το Δεκαδικό
6.2) Μετατροπή σε Δεκαδικό
7) Μετατροπές Αριθμών
7.1) Η σχέση των δυαδικών με οκταδικούς
7.2) Η σχέση των δυαδικών με δεκαεξαδικούς
7.3) Μετατροπές σε άλλα συστήματα αρίθμησης
7.4) Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/11Το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης
Θεωρία 2/11Δεκαδικό σε Δυαδικό
Δυαδικό σε Δεκαδικό
Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης (Θεωρία)
Θεωρία 3/11Δεκαδικό σε Δυαδικό
Δυαδικό σε Δεκαδικό
52Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης (Ασκήσεις)
Θεωρία 4/11Οκταδικό σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε Οκταδικό
Το Οκταδικό Σύστημα Αρίθμησης (Θεωρία)
Θεωρία 5/11Οκταδικό σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε Οκταδικό
53Το Οκταδικό Σύστημα Αρίθμησης (Ασκήσεις)
Θεωρία 6/1116δικό σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε 16δικό
Το 16δικό Σύστημα Αρίθμησης (Θεωρία)
Θεωρία 7/1116δικό σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε 16δικό
53Το 16δικό Σύστημα Αρίθμησης (Ασκήσεις)
Θεωρία 8/11Άλλο Σύστημα σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε Άλλο Σύστημα
Άλλα Συστήματα Αρίθμησης (Θεωρία)
Θεωρία 9/11Άλλο Σύστημα σε Δεκαδικό
Δεκαδικό σε Άλλο Σύστημα
33Άλλα Συστήματα Αρίθμησης (Ασκήσεις)
Θεωρία 10/11Δυαδικό και Οκταδικό
Δυαδικό και Δεκαεξαδικό
Μετατροπή δυαδικού σε 8δικό και αντίστροφα (εμπειρικός τρόπος)
Μετατροπή δυάδικού σε 16δικό και αντίστροφα (Εμπειρικός τρόπος - Θεωρία)
Θεωρία 11/11Δυαδικό και Οκταδικό
Δυαδικό και Δεκαεξαδικό
52Μετατροπή δυαδικού σε 8δικό και αντίστροφα (εμπειρικός τρόπος)
Μετατροπή δυάδικού σε 16δικό και αντίστροφα (Εμπειρικός τρόπος - Ασκήσεις)

Περαιτέρω Εξάσκηση

Νωρίς είναι ακόμη για επιπλέον ασκήσεις. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και το τεστ στην προηγούμενη ύλη

 

 

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)