ΠΛΗ10 Μάθημα 1.3 – Λογικές Πύλες


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Μαθαίνουμε τις λογικές πύλες.
  • Βλέπουμε πως  η σύνθεση λογικών πυλών σε ένα λογικό κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Λογικές Πύλες
  • ΚΑΡΤΑ: Λογικά Κυκλώματα


 

Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

1) Εισαγωγή
1.1) Λογικά Κυκλώματα και Λογικές Πύλες
1.2) Άλγεβρα Boole
1.3) Λογικές Συναρτήσεις
1.4) Πίνακες Αλήθειας
2) Λογικές Πύλες
2.1) Λογική Πύλη NOT
2.2) Λογική Πύλη OR
2.3) Λογική Πύλη AND
2.4) Λογική Πύλη NOR
2.5) Λογική Πύλη NAND
2.6) Λογική Πύλη XOR
2.7) Λογική Πύλη XNOR
3) Μελέτη Κυκλωμάτων
3.1) Εισαγωγή
3.2) Από Λογική Συνάρτηση σε Αληθοπίνακα
3.3) Από Αληθοπίνακα σε Λογική Συνάρτηση
3.4) Από Αληθοπίνακα σε Κύκλωμα
3.5) Από Κύκλωμα σε Αληθοπίνακα
3.6) Από Κύκλωμα σε Λογική Συνάρτηση
3.7) Προβλήματα και Κυκλώματα

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/952Εισαγωγή στις Λογικές Πύλες
Θεωρία 2/953Λογικές Πύλες
Θεωρία 3/9Λογική Συνάρτηση σε Πίνακα Αλήθειας53Κατασκευή Πίνακα Αλήθειας από Λογική Συνάρτηση
Θεωρία 4/9Λογική Συνάρτηση σε Κύκλωμα53Κατασκευή Κυκλώματος από Λογική Συνάρτηση
Θεωρία 5/9Πίνακας Αλήθειας σε Λογική Συνάρτηση53Κατασκευή Λογικής Συνάρτησης από Πίνακα Αλήθειας
Θεωρία 6/9Πίνακας Αλήθειας σε Κύκλωμα53Κατασκευή Κυκλώματος από Αληθοπίνακα
Θεωρία 7/9Κύκλωμα σε Αληθοπίνακα53Κατασκευή Αληθοπίνακα από Κύκλωμα
Θεωρία 8/9Κύκλωμα σε Λογική Συνάρτηση53Κατασκευή Λογικής Συνάρτησης από Κύκλωμα
Θεωρία 9/9Πρόβλημα σε Αληθοπίνακα44Προβλήματα και Κυκλώματα

Περαιτέρω Εξάσκηση

Στα τεστ θα βρούμε πολλές ασκήσεις από εδώ και στο εξής πάνω στη θεωρία του μαθήματος αυτού.

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF