ΠΛΗ10 Μάθημα 1.5 – Προγραμματιστικά Στοιχεία του Επεξεργαστή MIPS


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Μαθαίνουμε εντολές διαχείρισης σταθερών, αριθμητικές εντολές,  λογικές εντολές, εντολές ολίσθησης και εντολές μεταφοράς ελέγχου του MIPS
  • Βλέπουμε πως με χρήση των εντολών αυτών μπορούμε να υλοποιήσουμε την δομή συνθήκης και την δομή επανάληψης

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

1) Εισαγωγή
2) Εντολές Διαχείρισης Σταθερών
3) Αριθμητικές Εντολές
4) Λογικές Εντολές
5.1) Λογικές Πράξεις
5.2) Εντολές Ολίσθησης
6) Εντολές Μεταφοράς Ελέγχου
7) Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/612Εντολές Διαχείρισης Σταθερών
Θεωρία 2/613Αριθμητικές Εντολές
Θεωρία 3/613Λογικές Εντολές
Θεωρία 4/614Εντολές Μεταφοράς Ελέγχου
Θεωρία 5/615Συνθήκη και Επανάληψη
Θεωρία 6/613Εντολές Μεταφοράς Δεδομένων

Περαιτέρω Εξάσκηση

Σταθερά είναι ένα από τα υποερωτήματα της 1ης εργασίας της ΠΛΗ10.

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:  Η παρουσίαση αυτή στηρίζεται στο βοηθητικό αρχείο με τις εντολές του MIPS του ΕΑΠ.

Εκτυπώσιμη μορφή αρχείων PDF