ΠΛΗ10 Ενότητα 2: Αλγόριθμοι και Ψευδογλώσσα


 

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.1 - Αλγόριθμοι και Ψευδογλώσσα

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.1 - Αλγόριθμοι και Ψευδογλώσσα

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στην ψευδογλώσσα. Έπειτα εγκαθιστούμε τον μεταγλωττιστή της ψευδογλώσσας του ΕΑΠ. Γράφουμε τα πρώτα προγράμματά μας σε ψευδογλώσσα (τα οποία χρησιμοποιο...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.2 - Αποθήκευση Δεδομένων: Μεταβλητές και Σταθερές

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.2 - Αποθήκευση Δεδομένων: Μεταβλητές και Σταθερές

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των μεταβλητών σε προγράμματα της ψευδογλώσσας. Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση σταθερών στα προγράμματα της ψευδογλώσσας. Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.3 - Τελεστές και η Εντολή Απόφασης

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.3 - Τελεστές και η Εντολή Απόφασης

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των τελεστών στα προγράμματα της ψευδογλώσσας και συγκεκριμένα τον τελεστή εκχώρησης, τους σχεσιακούς τελεστές, τους λογικούς τελεστές και τους αριθμητικούς τελεστές. Εστιάζουμ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.4 - Εντολές Επανάληψης

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.4 - Εντολές Επανάληψης

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των εντολών επανάληψης και συγκεκριμένα: Την εντολή επανάληψης: ΓΙΑ...ΕΩΣ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ Την εντολή επανάληψης: ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΜΕΧΡΙ Την εντολή επανάληψης: ΕΝΟΣΩ...ΕΝΟ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.5 - Πίνακες

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.5 - Πίνακες

  Στόχοι του Μαθήματος Στο (πολύ σημαντικό) μάθημα αυτό: Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των πινάκων στην ψευδογλώσσα και μελετούμε σημαντικούς αλγορίθμους με χρήση πινάκων: Αλγόριθμους διαπέρασης πίνακα (ελάχιστος, μέγιστος, μέσος όρος) ...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.6 - Συναρτήσεις και Διαδικασίες

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.6 - Συναρτήσεις και Διαδικασίες

  Στόχοι του Μαθήματος Στο (πολύ σημαντικό) μάθημα αυτό: Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των συναρτήσεων και των διαδικασιών στην ψευδογλώσσα Με αυτό το προγραμματιστικό εργαλείο (το τελευταίο σημαντικό εργαλείο της ψευδογλώσσα που μαθα...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.7 - Αναδρομή

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.7 - Αναδρομή

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε την έννοια της αναδρομής Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα (Αριθμοί Fibonacci, Υπολογισμός Παραγοντικού, Υπολογισμός ΜΚΔ με τον Αλγόριθμο του Ευκλείδη Βλέπουμε την εκδοχή της Δυαδική...
ΠΛΗ10 Μάθημα 2.8 - Επιπλέον Στοιχεία της Ψευδογλώσσας

ΠΛΗ10 Μάθημα 2.8 - Επιπλέον Στοιχεία της Ψευδογλώσσας

 Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αυτό είναι μια σύντομη αναφορά σε προγραμματιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο βιβλίο και θα συναντήσουμε στην γλώσσα προγραμματισμού C και τις Δομές Δεδομένων.  Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχόμενα του Μαθήματος: A. Πρόσθ...