ΠΛΗ10 Μάθημα 2.1 – Αλγόριθμοι και Ψευδογλώσσα


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στην ψευδογλώσσα.
  • Έπειτα εγκαθιστούμε τον μεταγλωττιστή της ψευδογλώσσας του ΕΑΠ.
  • Γράφουμε τα πρώτα προγράμματά μας σε ψευδογλώσσα (τα οποία χρησιμοποιούν τις εντολές ΔΙΑΒΑΣΕ και ΤΥΠΩΣΕ), τα μεταγλωττίζουμε και τα βλέπουμε να τρέχουν.

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Δομή ενός Αλγορίθμου


Σχολιάσμος (βίντεο):

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

A. Θεωρία
1. Αλγόριθμοι και Ψευδογλώσσα
1.1) Ορισμός Αλγορίθμου
1.2) Ψευδογλώσσα
1.3) Γενική Συνθήκη για τη συνέχεια των μαθημάτων
2) Εγκατάσταση του Μεταγλωττιστή
2.1) Εγκατάσταση του DevC++
2.2) Εγκατάσταση του Μεταγλωττιστή Ψευδογλώσσας
3) Το πρώτο μας πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα
3.1) Δημιουργία Αρχείου Ψευδογλώσσας
3.2) Πληκτρολόγηση του Κώδικα του Προγράμματος
3.3) Μεταγλώττιση του προγράμματος
3.4) Εκτέλεση του προγράμματος
4) Εντολές Εισόδου/Εξόδου
4.1) Εντολή «Διάβασε»
4.2) Εντολή «Τύπωσε»
4.3) Είσοδος/Έξοδος σε Μεταβλητές
Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/341Οι έννοιες του αλγορίθμου και η ψευδογλώσσα. Εγκατάσταση του DevC++
Θεωρία 2/241Εγκατάσταση του μεταγλωττιστή και το "Hello World!" σε ψευδογλώσσα.
Θεωρία 3/341Οι εντολές εισόδου/εξόδου "ΔΙΑΒΑΣΕ" και "ΤΥΠΩΣΕ"
Εφαρμογή 131Εξάσκηση στην είσοδο/έξοδο
Εφαρμογή 231Εξάσκηση στην είσοδο/έξοδο
Εφαρμογή 331Εξάσκηση στην είσοδο/έξοδο

Αρχεία για την μεταγλώττιση:

  • pli10.exe (Προσοχή μετονομάστε το αρχείο από pli10.ex_ σε pli10.exe)
  • gcc

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος:

Περαιτέρω Εξάσκηση

 

 

Κάντε παιχνίδι με τον μεταγλωττιστή πειραματιζόμενοι με τις εντολές εισόδου/εξόδου. Δεν απαιτείται επιπλέον εξάσκηση πέρα από αυτό, διότι τα πιο σοβαρά προγραμματιστικά εργαλεία έρχονται από το επόμενο μάθημα. 

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)