ΠΛΗ10 Μάθημα 2.2 – Αποθήκευση Δεδομένων: Μεταβλητές και Σταθερές


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των μεταβλητών σε προγράμματα της ψευδογλώσσας.
  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση σταθερών στα προγράμματα της ψευδογλώσσας.
  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση του τελεστή εκχώρησης (καταχώρησης) ως μία εντολή της ψευδογλώσσας.
  • Υλοποιούμε μικρές τροποποιήσεις σε αλγόριθμους για να μπούμε λίγο καλύτερα στην αλγοριθμική λογική αλλά και για να δούμε και τη χρήση των μεταβλητών στην πράξη. 

 

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Μεταβλητές και Σταθερές
  • ΚΑΡΤΑ: Ο Τελεστής Εκχώρησης


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

A. Θεωρία
1. Μεταβλητές
1.1) Τύποι Δεδομένων Μεταβλητών
1.2) Δήλωση Μεταβλητών
1.3) Οι μεταβλητές στη μνήμη
2) Σταθερές
2.1) Δήλωση σταθερών
3) Ο τελεστής εκχώρησης
3.1) Ο Τελεστής Εκχώρησης
3.2) Χρήσεις του Τελεστή Εκχώρησης
4) Η μορφή ενός αλγόριθμου
Β.Ασκήσεις
1) Πρόσθεση Αριθμών
2) Εμβαδόν κύκλου
3) Πρόγραμμα Υπολογισμού Ηλικίας
4) Διαχείριση Μεταβλητών

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


Σχολιάσμος (βίντεο):

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/251Μεταβλητές και Σταθερές
Θεωρία 2/251Ο τελεστής εκχώρησης (καταχώρησης)
Εφαρμογή 141Εξάσκηση στην έννοια της μεταβλητής
Εφαρμογή 241Εξάσκηση στην έννοια της μεταβλητής
Εφαρμογή 341Εξάσκηση στην έννοια της μεταβλητής
Εφαρμογή 441Εξάσκηση στην έννοια της μεταβλητής

Περαιτέρω Εξάσκηση

 

 

Κάντε παιχνίδι με τον μεταγλωττιστή πειραματιζόμενοι με τις μεταβλητές. Χρειαζόμαστε ακόμη τη δομή ελέγχου και τη δομή επανάληψης για να κάνουμε πιο δύσκολα προγράμματα. 

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)