ΠΛΗ10 Μάθημα 2.3 – Τελεστές και η Εντολή Απόφασης


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των τελεστών στα προγράμματα της ψευδογλώσσας και συγκεκριμένα τον τελεστή εκχώρησης, τους σχεσιακούς τελεστές, τους λογικούς τελεστές και τους αριθμητικούς τελεστές.
  • Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην εντολή απόφασης (ΕΑΝ...ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ) ως ένα από τα βασικά προγραμματιστικά εργαλεία. 
  • Βλέπουμε διαφορετικές χρήσεις της εντολής απόφασης (ΕΑΝ..ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ), (ΕΑΝ...ΑΛΛΙΩΣ...ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ) και τις εμφωλιασμένες εντολές απόφασης.

 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

A. Θεωρία
1) Τελεστές
1.1) Γενικά
1.2) Ο τελεστής εκχώρησης
1.3) Αριθμητικοί Τελεστές
1.4) Σχεσιακοί Τελεστές
1.5) Λογικοί Τελεστές
2) Η Εντολή Απόφασης
2.1) Γενικά
2.2) Πρώτη Μορφή (ΕΆΝ)
2.3) Δεύτερη Μορφή (ΕΆΝ…ΑΛΛΙΩΣ)
2.4) Εμφωλιασμένες Εντολές Απόφασης
Β.Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/351Τελεστής Εκχώρησης. Αριθμητικοί Τελεστές
Θεωρία 2/351Σχεσιακοί Τελεστές. Λογικοί Τελεστές.
Θεωρία 3/351Η Εντολή Απόφασης.
Εφαρμογή 141Ελάχιστος από δύο.
Εφαρμογή 243Ελάχιστο από τρεις.
Σημαντική Άσκηση. Δίνονται εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης που βοηθάνε στη σκέψη.
Εφαρμογή 342Αριθμητικός Υπολογισμός με εντολή απόφασης.
Εφαρμογή 443Εξάσκηση στους αριθμητικούς τελεστές DIV και MOD
Εφαρμογή 541Εύκολη άσκηση για τριβή σε σχεσιακούς σε συνδυασμό με λογικούς τελεστές.

Περαιτέρω Εξάσκηση

 

Πλέον τα προγραμματιστικά εργαλεία έχουν αρχίσει να σωρεύονται. Χρειαζόμαστε ακόμη την δομή επανάληψης (επόμενο μάθημα). Τα τες όμως έχουν ήδη σχετικά εύκολες ασκήσεις ψευδογλώσσας. 

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)