ΠΛΗ10 Μάθημα 2.4 – Εντολές Επανάληψης


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των εντολών επανάληψης και συγκεκριμένα:
  • Την εντολή επανάληψης: ΓΙΑ...ΕΩΣ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ 
  • Την εντολή επανάληψης: ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΜΕΧΡΙ
  • Την εντολή επανάληψης: ΕΝΟΣΩ...ΕΝΟΣΩ-ΤΕΛΟΣ

 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α.Θεωρία
1) Εντολές Επανάληψης
1.1) Γενικά
1.2) Εντολή ΓΙΑ…ΕΩΣ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
1.3) Εντολή ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΜΕΧΡΙ
1.4) Εντολή ΕΝΟΣΩ…ΕΝΟΣΩ ΤΕΛΟΣ
1.5) Χρήση των 3 εντολών επανάληψης
1.6) Σχέση των 3 εντολών επανάληψης
1.7) Αμυντικός Προγραμματισμός
1.8) Γενικά Σχόλια για το συντακτικό των Εντολών Επανάληψης
Β.Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/451Δομή Επανάληψης: ΓΙΑ...ΕΩΣ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
Θεωρία 2/451Δομή Επανάληψης: ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ...ΜΕΧΡΙ
Θεωρία 3/451Δομή Επανάληψης: ΕΝΟΣΩ...ΕΝΟΣΩ-ΤΕΛΟΣ
Θεωρία 4/451Παρατηρήσεις συντακτικού. Αμυντικός Προγραμματισμός κ.α.
Εφαρμογή 144Ελάχιστος από Ν αριθμούς
Εφαρμογή 242Μέγιστος από Ν αριθμούς
Εφαρμογή 344Άθροισμα Ν αριθμών
Εφαρμογή 442Γινόμενο Ν αριθμών
Εφαρμογή 554Μελέτη παραδείγματος εμφωλιασμένων βρόχων
Εφαρμογή 653Μελέτη εκτενέστερου παραδείγματος εμφωλιασμένων βρόχων
Εφαρμογή 731Εξάσκηση στον Αμυντικό Προγραμματισμό

Περαιτέρω Εξάσκηση

Στα τεστ θα κάνουμε εξάσκηση και σε περισσότερα παραδείγματα, τα οποία δεν είναι προαιρετικά! Επίσης με τους πίνακες σε επόμενο μάθημα θα μπορούμε να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην αλγοριθμική σκέψη.

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)