ΠΛΗ10 Μάθημα 2.5 – Πίνακες


Στόχοι του Μαθήματος

Στο (πολύ σημαντικό) μάθημα αυτό:

  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των πινάκων στην ψευδογλώσσα
  • και μελετούμε σημαντικούς αλγορίθμους με χρήση πινάκων:
    • Αλγόριθμους διαπέρασης πίνακα (ελάχιστος, μέγιστος, μέσος όρος)
    • Αλγόριθμους αναζήτησης (γραμμική, δυαδική)
    • Αλγόριθμους ταξινόμησης (με επιλογή(selection sort), με εισαγωγή (insertion sort), φυσαλίδα (bubble sort))

 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α.ΠΙΝΑΚΕΣ
1) Μονοδιάστατοι Πίνακες
1.1) Γενικά
1.2) Δήλωση Πίνακα
1.3) Παράδειγμα και Απεικόνιση στη Μνήμη
1.4) Πρόσβαση και Επεξεργασία Στοιχείων Πίνακα
1.5) Εντολές Επανάληψης και Μονοδιάστατοι Πίνακες
2) Διδιάστατοι Πίνακες
2.1) Δήλωση Πίνακα
2.2) Παράδειγμα και Απεικόνιση στη Μνήμη
2.3) Επεξεργασία Στοιχείων Πίνακα
3) Πολυδιάστατοι Πίνακες
3.1) Τριδιάστατοι Πίνακες
3.2) Μεγαλύτερης Διάστασης Πίνακες
4) Στατικοί Πίνακες
4.1) Δήλωση Μεγέθους Πίνακα μέσω Σταθεράς
Β.ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
1) Ελάχιστο Στοιχείο Πίνακα
1.1) Άθροισμα Στοιχείων Πίνακα
1.2) Αντιγραφή Πινάκων
2) Αναζήτηση Στοιχείου σε Πίνακα
2.1) Σειριακή Αναζήτηση Στοιχείου
2.2) Δυαδική Αναζήτηση Στοιχείου
3) Ταξινόμηση Πινάκων
3.1) Ταξινόμηση με Επιλογή (Selection Sort)
3.2) Ταξινόμηση με Εισαγωγή (Insertion Sort)
3.3) Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας (Bubble Sort)
3.4) …και άλλοι αλγόριθμοι ταξινόμησης!
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Μέσος Όρος Στοιχείων Πίνακα
2) Μέγιστος και 2ος Μέγιστος Αριθμός
3) Μέγιστος Διδιάστατου Πίνακα
4) Ανάστροφος Πίνακα
5) Άθροισμα Διδιάστατων Πινάκων
6) Γινόμενο Διδιάστατων Πινάκων

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος

  • RAR αρχείο με τα αρχεία κώδικα του μαθήματος: ΕΔΩ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/1051Μονοδιάστατοι Πίνακες
Θεωρία 2/1052Εντολές Επανάληψης και Πίνακες
Θεωρία 3/1051Διδιάστατοι Πίνακες
Θεωρία 4/1052Τρόποι Δήλωσης Διάστασης Πίνακα
Θεωρία 5/1052Αλγόριθμοι: Ελάχιστος Πίνακα
Θεωρία 6/1052Αλγόριθμοι: Γραμμική Αναζήτηση
Θεωρία 7/1054Αλγόριθμοι: Δυαδική Αναζήτηση
Θεωρία 8/1043Αλγόριθμοι: Ταξινόμηση με Επιλογή
Θεωρία 9/1043Αλγόριθμοι: Ταξινόμηση με Εισαγωγή
Θεωρία 10/1054Αλγόριθμοι: Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Εφαρμογή 141Μέσος Όρος Στοιχείων Πίνακα
Εφαρμογή 243Μέγιστος και Δεύτερος Μέγιστος Πίνακα
Εφαρμογή 342Μέγιστος Διδιάστατου Πίνακα
Εφαρμογή 434Ανάστροφος Τετραγωνικού Πίνακα
Εφαρμογή 533Πρόσθεση Τετραγωνικών Πινάκων
Εφαρμογή 635Γινόμενο Τετραγωνικών Πινάκων

Περαιτέρω Εξάσκηση

Το μάθημα δεν είναι εύκολο. Καλό θα είναι να μελετηθεί σε βάθος ιδίως για τον τρόπο σκέψης των αλγορίθμων που μελετήσαμε. Θα είναι η βάση σε πολλές παραλλαγές των προβλημάτων αυτών στα επόμενα τεστ.

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)