ΠΛΗ10 Μάθημα 2.6 – Συναρτήσεις και Διαδικασίες


Στόχοι του Μαθήματος

Στο (πολύ σημαντικό) μάθημα αυτό:

  • Βλέπουμε το συντακτικό και τη χρήση των συναρτήσεων και των διαδικασιών στην ψευδογλώσσα
  • Με αυτό το προγραμματιστικό εργαλείο (το τελευταίο σημαντικό εργαλείο της ψευδογλώσσα που μαθαίνουμε), κατασκευάζουμε προγράμματα που κάνουν ουσιώδεις εργασίες. 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

A. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
1) Πότε Γράφουμε Συναρτήσεις
2) Πως Γράφουμε Συναρτήσεις
2.1) Γενικό Σχήμα
2.2) Δήλωση Συνάρτησης
2.3) Η Διεπαφή της Συνάρτησης
2.4) Το Σώμα της Συνάρτησης
2.5) Κλήση Συνάρτησης
2.6) Άσκηση με ορισμό συναρτήσεων
2.7) Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές
3) Πως Λειτουργούν οι Συναρτήσεις
3.1)Συναρτήσεις και Χώρος στη Μνήμη
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1) Πότε Γράφουμε Διαδικασίες
2) Πως Γράφουμε Διαδικασίες
Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Συνάρτηση Ελέγχου Εισόδου
2) Βιβλιοθήκη Μελέτης Αριθμών
3) Πρώτοι Αριθμοί
4) Ανταλλαγή Τιμών (swap)
5) Συνήθεις Πράξεις Πινάκων
5.1) Διαδικασία: Ανάγνωση Πίνακα
5.2) Διαδικασία: Εκτύπωση Πίνακα
5.3) Συνάρτηση: Ελάχιστος Πίνακα
5.4) Συνάρτηση: Μέγιστος Πίνακα
5.5) Συνάρτηση: Μέσος Όρος Πίνακα
6) Πρόγραμμα: Μελέτη Πινάκων
6.1) Αναζήτηση σε Πίνακα
6.2) Συνάρτηση: Σειριακή Αναζήτηση
6.3) Συνάρτηση: Δυαδική Αναζήτηση
6.4) Πρόγραμμα: Αναζήτηση σε Πίνακα
7) Ταξινόμηση Πίνακα
7.1) Διαδικασία: Ταξινόμηση με Εισαγωγή
7.2) Διαδικασία: Ταξινόμηση με Επιλογή
7.3) Διαδικασία: Ταξινόμηση Φυσαλίδας
7.4) Πρόγραμμα: Ταξινόμηση Πίνακα

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος

  • RAR αρχείο με τα αρχεία κώδικα του μαθήματος: ΕΔΩ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1/451Ορισμός και Χρήση Συναρτήσεων
Θεωρία 2/452Παράδειγμα Αλγορίθμου που χρησιμοποιεί συναρτήσεις.
Θεωρία 3/453Τοπικές και Καθολικές Μεταβλητές
Θεωρία 4/452Ορισμός και Χρήση Διαδικασιών
Εφαρμογή 151Συνάρτηση για διάβασμα ακεραίου με αμυντικό προγραμματισμό
Εφαρμογή 252Συναρτήσεις για μελέτη ιδιοτήτων φυσικών αριθμών
Εφαρμογή 342Συνάρτηση για την μελέτη αν ένας αριθμός είναι πρώτος
Εφαρμογή 453Ανταλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών (swap)
Εφαρμογή 5.1-5.253Ανάγνωση και εκτύπωση μονοδιάστατου πίνακα
Εφαρμογή 5.3-5.643Ελάχιστος, Μέγιστος, Άθροισμα, Γινόμενο Μονοδιάστατου Πίνακα
Εφαρμογή 5.7-5.844Μέσος Όρος στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα, Ενσωμάτωση των 5.1 έως το 5.7 σε ένα πρόγραμμα.
Εφαρμογή 643Ενσωμάτωση της σειριακής και της δυαδικής αναζήτησης σε ένα πρόγραμμα
Εφαρμογή 743Ενσωμάτωση των αλγορίθμων ταξινόμησης (ταξινόμηση με εισαγωγή, ταξινόμηση με επιλογή, ταξινόμηση φυσαλίδας)

Περαιτέρω Εξάσκηση

Το μάθημα δεν είναι εύκολο. Καλό θα είναι να μελετηθεί σε βάθος ιδίως για τον τρόπο σκέψης όταν κατασκευάζουμε συναρτήσεις και διαδικασίες. Θα είναι η βάση σε πολλές παραλλαγές των προβλημάτων αυτών στα επόμενα τεστ.

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων:(-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF

Πηγές Ασκήσεων:(-)