Βοηθητικό Υλικό: Αλγόριθμοι σε C


 

Στην Ενότητα αυτή, κάνουμε μια εισαγωγή στους Αλγορίθμους, βλέποντας στοιχειώδεις αλγόριθμους που είναι ιδιαιτέρως χρήσιμοι σε κάποιον αρχάριο προγραμματιστή. Οι αλγόριθμοι υλοποιούνται στην γλωσσα C.

Η ενότητα αυτή θα είναι υπό κατασκευή για πάντα, αφού και οι αλγόριθμοι είναι άπειροι 😉

Στους φοιτητές της ΠΛΗ10 χρήσιμα θα φανούν τα μαθήματα 1-4.

under-construction-150271_640

Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 1 - Διαπέραση Πίνακα

Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 1 - Διαπέραση Πίνακα

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό βλέπουμε κάποιες ποσότητες που μπορούν να υπολογιστούν κάνοντας μία απλή διαπέραση του πίνακα, όπως είναι ο μέγιστος, ο ελάχιστος, το άθροισμα κ.λπ.   Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχόμενα του Μαθήματ...
Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 2 - Αναζήτηση Στοιχείου σε Πίνακα

Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 2 - Αναζήτηση Στοιχείου σε Πίνακα

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό βλέπουμε τους δύο δημοφιλείς αλγορίθμους αναζήτησης: Την Σειριακή Αναζήτηση και την Δυαδική Αναζήτηση   Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχόμενα του Μαθήματος: Α. Θεωρία 1) Αναζήτηση Στοιχείου σε Πίνακα 1.1) Ορισμός του Προβλήματος 2) Σειριακ...
Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 3 - Ταξινόμηση Πίνακα

Αλγόριθμοι σε C - Μάθημα 3 - Ταξινόμηση Πίνακα

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό βλέπουμε την υλοποίηση σε C πέντε αλγόριθμων ταξινόμησης: Της ταξινόμησης με εισαγωγή (Insertion Sort), της ταξινόμησης με επιλογή (Selection Sort), της ταξινόμησης φυσαλίδας (Bubble Sort), της ταξινόμησης με συγχ...