Αλγόριθμοι σε C – Μάθημα 3 – Ταξινόμηση Πίνακα


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό βλέπουμε την υλοποίηση σε C πέντε αλγόριθμων ταξινόμησης: Της ταξινόμησης με εισαγωγή (Insertion Sort), της ταξινόμησης με επιλογή (Selection Sort), της ταξινόμησης φυσαλίδας (Bubble Sort), της ταξινόμησης με συγχώνευση (Merge Sort) και της γρήγορης ταξινόμησης (Quick Sort). 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α. Θεωρία
1) Ταξινόμηση Πίνακα
1.1) Ορισμός του Προβλήματος
2) Ταξινόμηση με Εισαγωγή
2.1) Ιδέα του Αλγορίθμου
2.2) Κώδικας σε C
2.3) Παράδειγμα Εκτέλεσης
2.4) Άσκηση
3) Ταξινόμηση με Επιλογή
3.1) Ιδέα του Αλγορίθμου
3.2) Κώδικας σε C
3.3) Παράδειγμα Εκτέλεσης
3.4) Άσκηση
4) Ταξινόμηση Φυσαλίδας
4.1) Ιδέα του Αλγορίθμου
4.2) Κώδικας σε C
4.3) Παράδειγμα Εκτέλεσης
4.4) Άσκηση
5) Ταξινόμηση με Συγχώνευση
5.1) Ιδέα του Αλγορίθμου
5.2) Κώδικας σε C
5.3) Παράδειγμα Εκτέλεσης
5.4) Η merge
5.5) Άσκηση
6) Γρήγορη Ταξινόμηση
6.1) Ιδέα του Αλγορίθμου
6.2) Κώδικας σε C
6.3) Παράδειγμα Εκτέλεσης
6.4) Άσκηση
Β. Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 651Εισαγωγή
Θεωρία 2 από 653Ταξινόμηση με Επιλογή (Selection Sort)
Θεωρία 3 από 653Ταξινόμηση με ΕΙσαγωγή (Insertion Sort)
Θεωρία 4 από 653Ταξινόμηση Φυσαλίδας (Bubble Sort)
Θεωρία 5 από 654Ταξινόμηση με Συγχώνευση (Merge Sort)
Θεωρία 6 από 654Γρήγορη Ταξινόμηση (Quick Sort)
Εφαρμογή 153Ταξινόμηση Πραγματικών Αριθμών
Εφαρμογή 253Ταξινόμηση σε Φθίνουσα Σειρά
Εφαρμογή 353Quick Sort που χρησιμοποιεί Insertion Sort
Εφαρμογή 4.153Σύγκριση όλων των αλγορίθμων
Εφαρμογή 4.253Πλήθος Συγκρίσεων των Αλγόριθμων Αναζήτησης
Εφαρμογή 4.353Πλήθος Συγκρίσεων των Αλγόριθμων Αναζήτησης
Εφαρμογή 4.453Πειραματική Μελέτη των Αλγορίθμων Αναζήτησης

Αρχεία Μαθήματος:

  • Αρχεία κώδικα θεωρίας: (Υπό Κατασκευή).

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF