Γλώσσα C – Μάθημα 12 – Δυναμική Δέσμευση Μνήμης


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό βλέπουμε τις εντολές malloc και free. Έπειτα βλέπουμε τον τρόπο χρήσης τους για να δεσμεύσουμε μεταβλητές, μονοδιάστατους και διδιάστατους πίνακες. 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Στατική και Δυναμική Δέσμευση Μνήμης
1) Στατική Δέσμευση Μνήμης
2) Δυναμική Δέσμευση Μνήμης
2.1) Η συνάρτηση malloc
2.2) Η συνάρτηση free
2.3) Δέσμευση Μεταβλητής
2.4) Δέσμευση Μονοδιάστατου Πίνακα
2.5) Δέσμευση Διδιάστατου Πίνακα

Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 351Δυναμική Δέσμευση Μνήμης για μεταβλητή.
Θεωρία 2 από 352Δυναμική Δέσμευση Μνήμης για μονοδιάστατο πίνακα.
Θεωρία 3 από 353Δυναμική Δέσμευση Μνήμης για διδιάστατο πίνακα.
Άσκηση 152Υπολογισμός Μνήμης που Δεσμεύει ένας Διδάστατος Πίνακας
Άσκηση 254Δυναμική Δέσμευση Μνήμης για έναν κάτω τριγωνικό πίνακα
Άσκηση 354Παιχνίδι με τους άνω τριγωνικούς πίνακες που έχουν δηλωθεί είτε στατικά είτε δυναμικά.
Άσκηση 454Κατασκευή μιας Δομής Δεδομένων που θα αποθηκεύει συμβολοσειρές (χωρίς καταχρήσεις στον χώρο μνήμης)

Αρχεία Μαθήματος:

  • Αρχεία Κώδικα Θεωρίας: ΕΔΩ.
  • Αρχεία Κώδικα Ασκήσεων: (Υπό κατασκευή)

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF