Γλώσσα C – Μάθημα 13 – Δομές


Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πραγματεύεται την χρήση των δομών (structs) που είναι το βασικό εργαλείο για την οργάνωση των δεδομένων ενός προγράμματος C.

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Δομές
1) Τι είναι η δομή
2) Πως ορίζουμε μια δομή
3) Πως χρησιμοποιούμε μια δομή
4) Αρχικοποίηση δομής
5) Δομές που περιέχουν δομές
6) Ένα πλήρες παράδειγμα
Β. Προγραμματιστικές Τεχνικές στις Δομές
1) Ο τελεστής καταχώρησης
2) Δομές και Πίνακες
3) Δομές και Δείκτες
4) Δομές και Συναρτήσεις
5) Δομές και η εντολή typedef
Γ. Ενώσεις
1) Τι είναι η ένωση
2) Παράδειγμα χρήσης ένωσης
Δ. Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 551Ορισμός Δομής
Θεωρία 2 από 552Δομές και Πίνακες
Θεωρία 3 από 553Δομές και Δείκτες
Θεωρία 4 από 552
Θεωρία 5 από 532Ενώσεις
Άσκηση 152Υπολογισμός Ευκλείδιας Απόστασης
Άσκηση 252Δομές και Συναρτήσεις (Όρισμα μέσω τιμής και μέσω αναφοράς και πότε κάνουμε το καθένα)
Άσκηση 352Δομές που περιέχουν Δείκτες
Άσκηση 452Πίνακες που περιέχουν Δομές
Άσκηση 52 Δυναμικοί Πίνακες Δομών
Άσκηση 62Αντιγραφή Στιγμιοτύπων Δομής

Αρχεία Μαθήματος:

  • Αρχεία Κώδικα: ΕΔΩ.

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF