Γλώσσα C – Μάθημα 14 – Εμβέλεια Μεταβλητών


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτο επαναλαμβάνουμε τις ακτηγορίες των μεταβλητών (καθολικές, τοπικές κ.λπ.) εισάγουμε νέους τύπους μεταβλητών (static, register) και βλέπουμε πως μπορούμε να διασπάσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα σε αυτόνομα αρχεία κώδικα με χρήση του DevC++.

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Εμβέλεια Μεταβλητών
1) Είδη Μεταβλητών
2) Καθολικές Μεταβλητές
3) Τοπικές Μεταβλητές
4) Μεταβλητές-Ορίσματα
5) Εξειδικευμένα Είδη μεταβλητών
6) Στατικές Τοπικές Μεταβλητές
7) Μεταβλητές-Καταχωρητές

Β. Πρόγραμμα σε πολλαπλά αρχεία κώδικα.
1) Διάσπαση του προγράμματος σε αρχεία
2) Μεταγλώττιση, Σύνδεση και Εκτέλεση
3) Εξωτερικές Μεταβλητές (extern)
4) Στατικές Καθολικές Μεταβλητές

Γ. Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 451Καθολικές Μεταβλητές
Θεωρία 2 από 452Τοπικές Μεταβλητές και Μεταβλητές Ορίσματα
Θεωρία 3 από 453Στατικές μεταβλητές και μεταβλητές-καταχωρητές
Θεωρία 4 από 452Σπάσιμο Αρχείου σε Πολλαπλά Αρχεία Κώδικα με το DevC++
Άσκηση 152Χρήση στατικής μεταβλητής για την μέτρηση του πλήθους αναδρομικών κλήσεων που πραγματοποιούνται
Άσκηση 252Διάσπαση προγράμματος ώστε να χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη χρήστη που περιέχει Δομές

Αρχεία Μαθήματος:

  • Αρχεία Κώδικα: ΕΔΩ.

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF