Γλώσσα C – Μάθημα 3 – Μεταβλητές και Σταθερές


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό: 

  • Βλέπουμε την έννοια της μεταβλητής και τα χαρακτηριστικά της  (όνομα, τύπος δεδομένων, χώρος αποθήκευσης, τιμή της μεταβλητης)
  • Καταγράφουμε τους τύπους δεδομένων της C
  • Μαθαίνουμε τη χρήση της typedef για την κατασκευή συνωνύμων τύπων δεδομένων.
  • Διαχωρίζουμε τις σταθερές σε αριθμητικές και συμβολικές (είτε μέσω της #define, είτε ως const)

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α. Μεταβλητές
Α.1) Ονόματα Μεταβλητών
Α.2) Τύποι Δεδομένων
Α.2.1) Τύποι Αριθμητικών Δεδομένων
Α.2.1.1) Προσημασμένοι Ακέραιοι
Α.2.1.2) Μη Προσημασμένοι Ακέραιοι
Α.2.1.3)Πραγματικοί Αριθμοί
Α.2.2) Άλλοι Τύποι Δεδομένων
Α.3) Δήλωση Μεταβλητών
Α.3.1) Εντολή Δήλωσης Μεταβλητών
Α.3.2) Παραδείγματα
Α.3.3) Δήλωση με Αρχικοποίηση
Α.3.4) Που δηλώνουμε τις μεταβλητές
Α.4) Συνώνυμα τύπων δεδομένων
Α.4.1) Η λέξη κλειδί typedef
Β. Σταθερές
Β.1) Αριθμητικές Σταθερές
Β.2) Συμβολικές Σταθερές
Β.2.1) Η οδηγία #define
Β.2.2) H λέξη-κλειδί const
Γ. Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 352Μεταβλητές: Το όνομα και ο τύπος δεδομένων της μεταβλητής
Θεωρία 2 από 352Μεταβλητές: Δήλωση Μεταβλητών στο πρόγραμμα, η χρήση της typedef.
Θεωρία 3 από 353Σταθερές: Αριθμητικές και Συμβολικές Σταθερές (#define και const)
Άσκηση 131Εξάσκηση στη χρήση μεταβλητών

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος:

Περαιτέρω Εξάσκηση

Τα πολύ βασικά της C μόλις ολοκληρώθηκαν. Από το επόμενο μάθημα ο προγραμματισμός ξεκινά!

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF