Γλώσσα C – Μάθημα 4 – Τελεστές και η Δομή Ελέγχου (if…else)


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό μελετάμε τους τελεστές της c (αριθμητικούς, λογικούς και σχεσιακούς) και βλέπουμε την δομή επιλογής (if...else) και τις παραλλαγές στη χρήση της.

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α) Τελεστές
Α.1) Παραστάσεις στην C
Α.1.1) Απλές Παραστάσεις
Α.1.2) Σύνθετες Παραστάσεις
Α.2) Ο τελεστής καταχώρησης
Α.3) Μαθηματικοί Τελεστές
Α.3.1) Διμελείς Μαθηματικοί Τελεστές
Α.3.2) Μονομελείς Μαθηματικοί Τελεστές
Α.3.3) Προτεραιότητα Μαθηματικών Τελεστών
Α.4) Σχεσιακοί Τελεστές
Α.4.1) Ορισμοί
Α.4.2) Προτεραιότητα Σχεσιακών Τελεστών
Α.5) Λογικοί Τελεστές
Α.5.1) Ορισμοί
Α.5.2) Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών
Α.6) Τελεστές Συντομογραφίας Πράξεων
Α.7) Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτεραιότητας Τελεστών
B) Η Δομή Ελέγχου
Β.1) Γενικά
Β.2) Πρώτη μορφή δομής ελέγχου (απλή if)
Β.3) Δεύτερη μορφή δομής ελέγχου (if...else)
Β.4) Εμφωλιασμένες δομές ελέγχου
Β.5) Τρίτη μορφή δομής ελέγχου (if…else if…else)
Β.6) Γενίκευση για διαδοχικούς ελέγχους
Β.7) …και ο τριαδικός τελεστής ?:
Γ) Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 651Διμελείς Αριθμητικοί Τελεστές
Θεωρία 2 από 652Μονομελείς Τελεστες (++, --)
Θεωρία 3 από 651Σχεσιακοί Τελεστές
Θεωρία 4 από 651Λογικοί Τελεστές
Θεωρία 5 από 652Δομή Ελέγχου: Βασική Χρήση
Θεωρία 6 από 653Δομή Ελέγχου: Προχωρημένες Χρήσεις
Άσκηση 151Λογικοί Ελέγχοι για Εκτύπωση Μηνύματος
Άσκηση 252Μέγιστος από 2
Άσκηση 353Μέγιστος από 3
Άσκηση 4533 αριθμοί σε αύξουσα σειρα
Άσκηση 552Ανάλυση Δευτερολέπτων σε Λεπτά και Ωρες
Άσκηση 651Ένα Ιδιόρρυθμο μπαρμπούτι
Άσκηση 754Υπολογισμός αν ένα έτος είναι δίσεκτο.

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF