Γλώσσα C – Μάθημα 5 – Δομές Επανάληψης


Στόχοι του Μαθήματος

Εδώ μελετούμε τις τρεις δομές επανάληψης της C: for, while και do..while!

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

Α. Πίνακες
Α.1) Εισαγωγή στους Πίνακες
Α.1.1) Μονοδιάστατοι Πίνακες
Α.1.2) Παράδειγμα
B. Δομές Επανάληψης
Β.1) Γενικά
Β.2) Η δομή for
Β.2.1) Συντακτικό της for
Β.2.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.2.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.3) Η δομή do…while
Β.3.1) Συντακτικό της do…while
Β.3.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.3.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.3.4) Αμυντικός Προγραμματισμός
Β.4) Η δομή while
Β.4.1) Συντακτικό της while
Β.4.2) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
Β.4.3) Παραδείγματα Εκτέλεσης
Β.4.4) Αμυντικός Προγραμματισμός
Β.5) Συμπεράσματα
Β.5.1) Προτεινόμενη χρήση των δομών επανάληψης
Β.5.2) Προσομοίωση της for από την while και τη do..while
Γ) Ασκήσεις
Γ.1) Άθροισμα και Γινόμενο Αριθμών
Γ.2) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Αθροισμάτων
Γ.3) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Παραλληλογράμμου
Γ.4) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Εκτύπωση Τριγώνου
Γ.5) Άθροισμα Αριθμών με Χρήση Πίνακα
Γ.6) Γινόμενο Αριθμών με Χρήση Πίνακα
Γ.7) Ελάχιστος από N αριθμούς
Γ.8) Μέσος Όρος Ν αριθμών

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 451Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Θεωρία 2 από 453Η δομή επανάληψης for
Θεωρία 3 από 452Η δομή επανάληψης while
Θεωρία 4 από 452Η δομή επανάληψης do..while
Άσκηση 151Άθροισμα και Γινόμενο Αριθμών
Άσκηση 253Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης
Άσκηση 353Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Ενδιαφέρουσες Εκτυπώσεις
Άσκηση 453Εμφωλιασμένοι Βρόχοι: Ενδιαφέρουσες Εκτυπώσεις
Άσκηση 552Άθροισμα Αριθμών με Βοήθεια Πίνακα
Άσκηση 652Γινόμενο Αριθμών με Βοήθεια Πίνακα
Άσκηση 752Ελάχιστος από Ν αριθμούς με βοήθεια πίνακα
Άσκηση 852Μέσος Όρος Ν αριθμών με βοήθεια πίνακα

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος:

  • Κατεβαίνουν ΕΔΩ

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF