Γλώσσα C – Μάθημα 6 – Συναρτήσεις και Αναδρομή


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό, βλέπουμε το συντακτικό των συναρτήσεων στην γλώσσα C. Έπειτα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε συναρτήσεις που είναι αναδρομικές και βλέπουμε κλασικά παραδείγματα αναδρομών (Παραγοντικό, Fibonacci, ΜΚΔ Ευκλειδη)

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α) Συναρτήσεις
Α.1) Πότε Γράφουμε Συναρτήσεις
Α.2) Πως Γράφουμε Συναρτήσεις
Α.2.1) Γενικό Σχήμα
Α.2.2) Το Πρωτότυπο Συνάρτησης
Α.2.3) Το Σώμα Συνάρτησης
Α.2.3.1) Ορισμός
Α.2.3.2) Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές
Α.2.4) Κλήση Συνάρτησης
Α.3) Πως Λειτουργούν οι Συναρτήσεις
Α.3.1) Συναρτήσεις και Χώρος στη Μνήμη
Α.3.2) Περίπλοκα Ορίσματα
Α.3.3) Παραπάνω του ενός Ορίσματα
B) Αναδρομή
Β.1) Κλήση Συνάρτησης από Συνάρτηση
Β.2) Αναδρομικές Συναρτήσεις
Β.2.1) Υπολογισμός Παραγοντικού
Β.2.2) Τρόπος Εκτέλεσης
Β.2.3) Καταγραφή Εκτέλεσης Αναδρομικής Συνάρτησης
Γ) Ασκήσεις
Γ.1) Συναρτήσεις Ελέγχου Εισόδου
Γ.2) Μια Βιβλιοθήκη Μελέτης Αριθμών
Γ.3) Πρώτοι Αριθμοί
Γ.4) Αναδρομή: Η Ακολουθία Fibonacci
Γ.5) Αναδρομή: ΜΚΔ με τον Αλγόριθμο του Ευκλείδη

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 452Τρόπος Λειτουργίας των Συναρτήσεων
Θεωρία 2 από 452Συντακτικό των Συναρτήσεων
Θεωρία 3 από 453Συναρτήσεις και Χώρος στη Μνήμη
Θεωρία 4 από 454Αναδρομή. Παράδειγμα: Υπολογισμός Παραγοντικού
Άσκηση 152Συνάρτηση Διαβάσματος Ακεραίου σε Συγκεκριμένο Ευρος Τιμών.
Άσκηση 253Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων Μελέτης Ακεραίων
Άσκηση 354Συνάρτηση για το αν ένας αριθμός είναι πρώτος
Άσκηση 454Αναδρομή: Οι Αριθμοί Fibonacci
Άσκηση 552Αναδρομή: Ο Αλγόριθμος του Ευκλείδη

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος:

  • Κατεβαίνουν ΕΔΩ

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF