Γλώσσα C – Μάθημα 8 – Δείκτες


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στους Δείκτες. Συγκεκριμένα βλέπουμε τον ορισμό τους και την βασική χρήση τους με απλές μεταβλητές και έπειτα βλέπουμε την σχέση τους με τους πίνακες. Τέλος μαθαίνουμε τους δύο τρόπους για να περνάμε ορίσματα σε συναρτήσεις: Μέσω Τιμής (By Value) και Μέσω Αναφοράς (By Reference)

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Δείκτες
1) Η μνήμη του υπολογιστή
2) Η έννοια του δείκτη
3) Ορισμός Δείκτη
4) Απόδοση τιμής σε δείκτη (Ο τελεστής &)
5) Απόδοση τιμής μέσω δείκτη (ο τελεστής *)
6) Παράδειγμα χρήσης δείκτη
Β. Δείκτες και Πίνακες
1) Το όνομα ενός πίνακα είναι δείκτης
2) Αποθήκευση ενός πίνακα στη μνήμη
3) Αριθμητική Δεικτών
4) Ισοδύναμος Συμβολισμός για πρόσβασή σε πίνακα
Γ. Δείκτες και Συναρτήσεις
1) Διοχέτευση Δείκτη σε Συνάρτηση
2) Διοχέτευση Ορίσματος σε Συνάρτηση μέσω Τιμής
3) Διοχέτευση Ορίσματος σε Συνάρτηση μέσω Αναφοράς
Δ. Παρατηρήσεις
1) Διοχέτευση πίνακα ως όρισμα σε συνάρτηση
2) Η Σταθερά NULL
Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 552Ορισμός Δείκτη, βασικά παραδείγματα.
Θεωρία 2 από 552Δείκτες και Πίνακες
Θεωρία 3 από 553Αριθμητική Δεικτών
Θεωρία 4 από 553Δείκτες και Συναρτήσεις (πέρασμα με αναφορά και τιμή)
Θεωρία 5 από 552Δείκτες και διοχέτευση πινάκων ως ορίσματα σε συναρτήσεις.
Άσκηση 154Υπολογισμός Ριζών Δευτεροβάθμιας εξίσωσης
Άσκηση 251Συνάρτηση Αρχικοποίησης Πίνακα με Τυχαίους Αριθμούς
Άσκηση 351Συνάρτηση εκτύπωσης πίνακα
Άσκηση 451Συνάρτηση Υπολογισμού Μεγίστου Πίνακα
Άσκηση 553... και ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τις προηγούμενες συναρτήσεις

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος:

  • Μέρος 1/2 (Θεωρίας): ΕΔΩ.
  • Μερος 2/2 (Ασκήσεις): ΕΔΩ.

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF