Γλώσσα C – Μάθημα 9 – Εισαγωγή στην Είσοδο/Έξοδο Δεδομένων


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό γίνεται βλέπουμε αναλυτικά τις βασικές εντολές εισόδου/εξόδου printf και scanf. Ειδικά για την printf βλέπουμε περαιτέρω λεπτομέρειες και μελετούμε την τυπική της διατύπωση, ώστε να μπορούμε  να διαβάσουμε ένα πρωτότυπο συνάρτησης όπως περιγράφεται στις τυπικές προδιαγραφές. 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Έξοδος Δεδομένων
1) Η εντολή printf
1.1) Τρόποι Χρήσης
1.2) Ειδικοί Χαρακτήρες
1.3) Προσδιοριστές για Βασικούς Τύπους Δεδομένων
1.4) Χρήση Προσδιοριστών για Δεκαδικούς Αριθμούς
1.5) Συμβουλές
1.6) Τυπικό Συντακτικό της printf
Β. Είσοδος Δεδομένων
1) Η εντολή scanf
2) Συντακτικό
3) Τρόποι Χρήσης
Γ. Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 552Εντολή printf. Ειδικοί Χαρακτήρες
Θεωρία 2 από 552Εντολή printf. Προσδιοριστές για τους βασικούς τύπους δεδομένων
Θεωρία 3 από 543Εντολή printf. Εκτύπωση Πραγματικών Αριθμών (δεκαδικά)
Θεωρία 4 από 554Εντολή printf. Τυπικό Συντακτικό
Θεωρία 5 από 552Εντολή scanf. Βασικό Συντακτικό και Χρήση
Άσκηση 151Συνδυαστική άσκηση με ότι έχουμε μάθει μέχρι τώρα.
Άσκηση 253Μορφοποιημένη εκτύπωση για μια σύντομη επανάληψη στις δομές επανάληψης
Άσκηση 354Μορφοποιημένη εκτύπωση για μια σύντομη επανάληψη στις δομές επανάληψης

Αρχεία Κώδικα Μαθήματος: ΕΔΩ.

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF