ΠΛΗ10 Ενότητα 4: Δομές Δεδομένων σε C


Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 1 - Εισαγωγή

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 1 - Εισαγωγή

Το μάθημα αυτό θα αποτελεί μία θεωρητική εισαγωγή στις έννοιες των δομών δεδομένων. Προχωρήστε απ' ευθείας στο μάθημα 2. Το μάθημα αυτό θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων των μαθημάτων. ...
Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 2 - Στοίβα

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 2 - Στοίβα

  Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε την στοίβα και βλέπουμε την υλοποίησή της και μερικές εφαρμογές (δεκαδικό σε δυαδικό και υπολογισμός μεταθεματικής παράστασης)   Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχόμενα του Μαθήματος: ΠΕΡΙΕ...
Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 3 - Ουρά

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 3 - Ουρά

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε την ουρά και δύο υλοποιήσεις της. Η μία με στατικό πίνακα με μετακίνηση στοιχείων στην απομάκρυνση και η δεύτερη όπου νοούμε την ουρά ως κυκλική για να επιτύχουμε βελτίωση στην πολυπλοκότητα της απο...

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 5 - Παραλλαγές της Συνδεδεμένης Λίστας

Το μάθημα δεν είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις της ΠΛΗ10. Προχωρήστε με το επόμενο μάθημα.
Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 6 - Δυαδικά Δένδρα

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 6 - Δυαδικά Δένδρα

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε τους βασικούς ορισμούς των δυαδικών δένδρων και τους τρεις αλγόριθμους διαπέρασης ενός δυαδικού δένδρου: την προδιατεταγμένη, την ενδοδιατεταγμένη και τη μεταδιατεταγμένη διαπέραση.  Αναλυ...
Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 7 - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 7 - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης (ΔΔΑ) και βλέπουμε τους βασικούς αλγορίθμους της εισαγωγής και της διαγραφής στοιχείου από ένα ΔΔΑ.  Αναλυτική Παρουσίαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α. Θεωρία 1) Δυαδικό Δ...
Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 8 - Δένδρα Σωροί

Δομές Δεδομένων σε C - Μάθημα 8 - Δένδρα Σωροί

 Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε τα Δένδρα-Σωρούς, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις συναρτήσεις Εισαγωγής και Διαγραφής, και έπειτα βλέπουμε τον αλγόριθμο ταξινόμησης HeapSort.  Αναλυτική Παρουσίαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α. Θεωρία...