Δομές Δεδομένων σε C – Μάθημα 4 – Απλά Συνδεδεμένη Λίστα


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε την απλά συνδεδεμένη λίστα, βλέπουμε την υλοποίηση των βασικών πράξεων της και μέσω μίας εκτενούς εφαρμογής αναδεικνύουμε τον τρόπο χρήσης της. 

Αναλυτική Παρουσίαση

Περιεχόμενα του Μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Θεωρία
1) Λίστα
1.1) Ορισμός Λίστας
1.2) Βασικές Πράξεις
2) Απλά Συνδεδεμένη Λίστα
2.1) Γενικά
2.2) Υλοποίηση σε C: Δηλώσεις
2.3) Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση
2.4) Υλοποίηση σε C: Κενή Λίστα
2.5) Υλοποίηση σε C: Περιεχόμενο Κόμβου
2.6) Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή στην αρχή
2.7) Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή μετά από κόμβο
2.8) Υλοποίηση σε C: Διαγραφή στην αρχή
2.9) Υλοποίηση σε C: Διαγραφή μετά από κόμβο
2.10) Υλοποίηση σε C: Καταστροφή Λίστας
2.11) Υλοποίηση σε C: Εκτύπωση Λίστας
3) Ακολουθιακή Λίστα
Β.Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 451Ορισμός και Βασικές Πράξεις Απλά Συνδεδεμένης Λίστας
Θεωρία 2 από 452Προσθήκη στοιχείου σε απλά συνδεδεμένη λίστα
Θεωρία 3 από 453Αφαίρεση στοιχείου από απλά συνδεδεμένη λίστας
Θεωρία 4 από 453Διαπέραση Λίστας (εκτύπωση στοιχείων)
Άσκηση 1.153Κατασκευή λίστας από εγγραφές (φοιτητές)
Άσκηση 1.254Κατασκευή συνάρτησης εισαγωγής ώστε οι εγγραφές να εισάγονται ταξινομημένες
Άσκηση 1.353Κατασκευή συνάρτησης διαγραφής (κατόπιν αναζήτησης)
Άσκηση 1.453Διαπέραση Λίστας (Μέσος Όρος Βαθμολογιών)
Άσκηση 1.553Διαπέραση Λίστας (Πλήθος Επιτυχόντων)
Άσκηση 1.653Μενού Επιλογών Εφαρμογών

Αρχεία Κώδικα Θεωρίας: ΕΔΩ

 

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF