Δομές Δεδομένων σε C – Μάθημα 6 – Δυαδικά Δένδρα


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτο μαθαίνουμε τους βασικούς ορισμούς των δυαδικών δένδρων και τους τρεις αλγόριθμους διαπέρασης ενός δυαδικού δένδρου: την προδιατεταγμένη, την ενδοδιατεταγμένη και τη μεταδιατεταγμένη διαπέραση.

Αναλυτική Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. Θεωρία
1) Δένδρο
1.1) Ορισμός Δένδρου
1.2) Οικογενειακές Σχέσεις
1.3) Ύψος – Επίπεδα Δένδρου
2) Δυαδικό Δένδρο
2.1) Ορισμός Δυαδικού Δένδρου
2.2) Ιδιότητες Δυαδικών Δένδρων
2.3) Βασικές Πράξεις
2.4) Συνεχόμενη Αναπαράσταση
2.5) Δυαδική Αναπαράσταση
3) Δυαδικά Δένδρα με Δυναμική Αναπαράσταση
3.1) Υλοποίηση σε C: Δηλώσεις
3.2) Υλοποίηση σε C: Αρχικοποίηση Δένδρου
3.3) Υλοποίηση σε C: Έλεγχοι – Άδειο Δένδρο
3.4) Υλοποίηση σε C: Περιεχόμενο Κόμβου
3.4) Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή ως Ρίζα
3.6) Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή Αριστερού Παιδιού
3.7) Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή Δεξιού Παιδιού
3.8) Υλοποίηση σε C: Διαγραφή Ρίζας
3.9) Υλοποίηση σε C: Διαγραφή Αριστερού Παιδιού
3.10) Υλοποίηση σε C: Διαγραφή Δεξιού Παιδιού
4) Διαπέραση Δυαδικών Δένδρων
4.1) Υλοποίηση σε C: Προδιατεταγμένη Διαπέραση
4.2) Υλοποίηση σε C: Ενδοδιατεταγμένη Διαπέραση
4.3) Υλοποίηση σε C: Μεταδιατεταγμένη Διαπέραση
Β.Ασκήσεις

Παρουσίαση του Μαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

     
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 551Ορισμός Δυαδικού Δένδρου
Θεωρία 2 από 552Συνεχόμενη Αναπαράσταση Δυαδικού Δένδρου
Θεωρία 3 από 553Δυναμική Αναπαράσταση Δυαδικού Δένδρου. Βασικές Πράξεις
Θεωρία 4 από 553Βασικές Πράξεις Διαγραφής Κόμβου Δυαδικού Δένδρου
Θεωρία 5 από 553Αλγόριθμοι Ενδοδιατεταγμένης, Προδιατεταγμένης και Μεταδιατεταγμένης Διαδρομής.
Άσκηση 153Πρόγραμμα Επίδειξης Δυαδικού Δένδρου

Αρχεία Κώδικα: ΕΔΩ

 

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Πηγές Ασκήσεων: (-)

 

Εκτυπώσιμη Μορφή Αρχείων PDF