ΠΛΗ10 Επανάληψη 1 (Αριθμητικά Συστήματα)


Σκοπός της επανάληψης:

 • Τα αριθμητικά συστήματα και οι μετατροπές είναι σταθερά ένα θέμα εξετάσεων με βαθμολογική ανταπόδοση 1 μονάδας στις τελικές εξετάσεις.

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

 • Μάθημα 1.1: Συστήματα Αρίθμησης
 • Μάθημα 1.2: Πράξεις στα Συστήματα Αρίθμησης

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ:

 • Τεστ 1, Θέμα 1.1 (ιδιαίτερα σημαντική η σχέση δυαδικού-οκταδικού και δυαδικού-δεκαεξαδικού)
 • Τεστ 1, Θέμα 1.2
 • Τεστ 2, Θέμα 1.1
 • Τεστ 2, Θέμα 1.2 (ιδιαίτερα σημαντική η αφαίρεση δυαδικών με τεχνική συμπληρώματος ως προς δύο)
 • Τεστ 3, Θέμα 1.3
 • Τεστ 5, Θέμα 1.1
 • Τεστ 6, Θέμα 1.1
 • Τεστ 8, Θέμα 1.1
 • Τεστ 8, Θέμα 1.3
 • Τεστ 11, Θέμα 1.1
 • Τεστ 12, Θέμα 1.1
 • Τεστ 15, Θέμα 1.2

(Παρατήρηση: Οι ασκήσεις του Θέματος 1 των Τεστ 1-22 που αφορούν αριθμητικά συστήματα είναι όλα θέματα εξετάσεων. Καλό θα είναι να έχουν μελετηθεί όλα)