ΠΛΗ10 Επανάληψη 2 (Λογικές Πύλες)


Σκοπός της επανάληψης:

  • Οι Λογικές Πύλες είναι σταθερά ένα θέμα εξετάσεων με βαθμολογική ανταπόδοση περίπου 1 μονάδας στις τελικές εξετάσεις.

Σημαντικά Σημεία:

  • Η κατασκευή του πίνακα αληθείας μίας συνάρτησης ή ενός κυκλώματος θα πρέπει να θεωρείται παιχνίδι. Η γνώση των βασικών λογικών πυλών θεωρείται τετριμμένη (θα πρέπει να την ξέρετε απέξω)
  • Περισσότερη δυσκολία παρουσιάζουν οι ασκήσεις που πρέπει να ανακαλύψουμε την συνάρτηση από μία γενική περιγραφή.

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

  • Μάθημα 1.3: Λογικές Πύλες

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ:

  • Τεστ 4, Θέμα 1.2 (ισοδυναμία λογικών κυκλωμάτων)
  • Τεστ 6, Θέμα 1.3 (μία μη συνηθισμένη λογική συνάρτηση)
  • Τεστ 9, Θέμα 1.2 (μία μη συνηθισμένη λογική συνάρτηση)
  • Τεστ 10, Θέμα 1.4 (Εντοπισμός “αγνωστης” πύλης δεδομένου αληθοπίνακα κυκλώματος)
  • Τεστ 12, Θέμα 1.3 (μία μη συνηθισμένη λογική συνάρτηση)
  • Τεστ 17, Θέμα 1.1 (περιλαμβάνει πρόγραμμα σε C που υλοποιεί κύκλωμα)

(Παρατήρηση: Οι ασκήσεις του Θέματος 1 των Τεστ 1-24 που αφορούν λογικές πύλες είναι όλα θέματα εξετάσεων. Καλό θα είναι να έχουν μελετηθεί όλα, κυρίως για να υπάρχει τριβή με την γρήγορη και ορθή κατασκευή του αληθοπίνακα)