ΠΛΗ10 Επανάληψη 3 (Διάγραμμα Ροής Προγράμματος + Ψευδογλώσσα)


Σκοπός της επανάληψης:

  • Η επανάληψη στο ΔΡΠ
  • Η επανάληψη στην Ψευδογλώσσα

Σημαντικά Σημεία:

  • Το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος και η Ψυεδογλώσσα, αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους για να γράψουμε προγράμματα, όπου στην ΠΛΗ10 εξεταζόμαστε συνήθως στην Γλώσσα C.
  • Δεν πέφτουν πάντα στις εξετάσεις (όταν πέφτουν είναι 1 μονάδα)

Επαναλάβετε τα Μαθήματα:

  • 1.4: Το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος
  • Μαθήματα 2.1-2.8 (Εστιάστε το ενδιαφέρον στο συντακτικό της ψευδογλώσσας ώστε έναν αλγόριθμο που μπορείτε να γράψετε σε C, να μπορείτε να τον γράψετε και στο συντακτικό της ψευδογλώσσας)