ΠΛΗ10 Επανάληψη 4 (Γλώσσα C: Υπολογισμοί και Πίνακες)


Σκοπός της επανάληψης:

 • Απλοί  αριθμητικοί υπολογισμοί (σειρών – παραγοντικών κ.λπ.) είναι συχνές στα θέματα των εξετάσεων στη γλώσσα C.
 • Σημαντικοί είναι οι υπολογισμοί με μία διαπέραση των στοιχείων ενός πίνακα
 • Συχνό επίσης είναι να μας ζητείται να εκτελέσουμε έναν κώδικα βήμα-βήμα ώστε να υπολογίσουμε την εκτύπωση που θα κάνει.

Σημαντικά Σημεία:

 • Ο τρόπος υπολογισμού μιας σειράς θα πρέπει να είναι κτήμα μας.
 • Δώστε έμφαση στις ασκήσεις και στην έννοια του αμυντικού προγραμματισμού.
 • Οι υπολογισμοί που κάνουμε στο μάθημα “Αλγόριθμοι σε C: Μάθημα 1” είναι πολύ σημαντικοί.
 • Πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε την εκτέλεση ενός κώδικα και να μπορούμε να αναπαράξουμε το αποτέλεσμά του (π.χ. τρέχοντας ένα κώδικα με το χέρι να βρίσκουμε τι παράγει).

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

 • Γλώσσα C: Μαθήματα 1-5 και μάθημα 7 (συντακτικό πολυδιάστατων πινάκων)
 • Αλγόριθμοι σε C: Μάθημα 1

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ:

 • Τεστ 18, Θέμα 3.3 (Εκτέλεση επαναληπτικού κώδικα)
 • Τεστ 19, Θέμα 3.1 (Αμυντικός Προγραμματισμός και Πολυδιάστατοι Πίνακες)
 • Τεστ 19, Θέμα 3.2 (Εκτύπωση Κώδικα)
 • Τεστ 20, Θέμα 3.3 (Πολυδιάστατοι Πίνακες)
 • Τεστ 20, Θέμα 3.4 (Δυαδικό σε Δεκαδικό)
 • Τεστ 21, Θέμα 3.1 (Υπολογισμοί Πινάκων)
 • Τεστ 21, Θέμα 3.2 (Σχέση Δομών Επανάληψης<=Σημαντική Άσκηση)
 • Τεστ 22, Θέμα 3.1 (Εκτύπωση Κώδικα)
 • Τεστ 24, Θέμα 3.1 (Εκτύπωση Κώδικα)
 • Τεστ 25, Θέμα 3.1 (Σχέση Δομών Επανάληψης)
 • Τεστ 25, Θέμα 3.2 (Εκτύπωση Κώδικα)
 • Τεστ 26, Θέμα 3.1 (Άθροισμα Αριθμών σε Πίνακα)
 • Τεστ 26, Θέμα 3.3 (Υπολογισμός Σειράς <= Σημαντική Άσκηση)
 • Τεστ 27, Θέμα 3.1 (Υπολογισμός Σειράς)
 • Τεστ 28, Θέμα 3.1 (Υπολογισμός Σειράς)