ΠΛΗ10 Επανάληψη 5 (Γλώσσα C: Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες)


Σκοπός της επανάληψης:

 • Κατανόηση του συντακτικού των συναρτήσεων στην C.
 • Εκτέλεση ενός αναδρομικού κώδικα.
 • Εκτέλεση Κώδικα που συνδυάζει συναρτήσεις και πίνακες.

Σημαντικά Σημεία:

 • Πρέπει να μπορούμε να τρέξουμε με το χέρι έναν αναδρομικό κώδικα.
 • Να γράφουμε σωστά τη δήλωση μιας συνάρτησης.
 • Να κατανοούμε τα βασικά των δεικτών.

Επαναλάβετε καλά τα μαθήματα:

 • Γλώσσα C: Μαθήματα 6-8 (Έμφαση στο Μάθημα 6 και στο μέρος του που αφορά την αναδρομή)

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ:

 • Τεστ 16, Θέμα 3.1 (αναδρομικός κώδικας)
 • Τεστ 17, Θέμα 3.1 (αναδρομικός κώδικας)
 • Τεστ 18, Θέμα 3.3 (Εκτέλεση επαναληπτικού κώδικα)
 • Τεστ 21, Θέμα 3.3 (Συνάρτηση που υπολογίζει ποσότητα σε πίνακα)
 • Τεστ 22, Θέμα 3.1 (αναδρομικός κώδικας)
 • Τεστ 23, Θέμα 3.1 (Εκτενές πρόγραμμα με απομόνωση ψηφίων)
 • Τεστ 23, Θέμα 3.2 (Πίνακες)
 • Τεστ 23, Θέμα 3.3 (Πέρασμα Τιμών με Τιμή και με Αναφορά)
 • Τεστ 24, Θέμα 3.2 (Αναδρομικός Κώδικας)
 • Τεστ 24, Θέμα 3.3 (Συνδυαστική Άσκηση)
 • Τεστ 27, Θέμα 3.4 (Συνάρτηση που εκτελεί αριθμητικό υπολογισμό)
 • Τεστ 28, Θέμα 3.1 (Διαπέραση Πίνακα)