ΠΛΗ10 Επανάληψη 6 (Γλώσσα C: Δομές και Αλγοριθμική Σκέψη)


Σκοπός της επανάληψης:

 • Να μπορούμε να γράψουμε το συντακτικό μιας δομής (struct) και να την χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμά μας.
 • Να εξασκηθούμε με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης

Σημαντικά Σημεία:

 • Να μελετήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά παραδείγματα αλγοριθμικής σκέψης και υλοποίησης σε C από τα παλιά θέματα εξετάσεων.

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

 • Γλώσσα C: Μαθήματα 9-14 (έμφαση στα μαθήματα 13-14)

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ (όλες παλιότερα θέματα εξετάσεων):

 • Τεστ 25, Άσκηση 3.4 (Διαιρέτες Αριθμού)
 • Τεστ 27, Άσκηση 3.3 (Κατανόηση Αριθμητικής Δεικτών)
 • Τεστ 28, Άσκηση 3.4 (Άσκηση σε Δήλωση Δομής)
 • Τεστ 29: Ασκήσεις 3.1 – 3.5
 • Τεστ 30: Ασκήσεις 3.1 – 3.4
 • Τεστ 31: Ασκήσεις 3.1 – 3.3
 • Τεστ 32: Ασκήσεις 3.1 – 3.5
 • Τεστ 33: Ασκήσεις 3.1 – 3.4
 • Τεστ 34: Ασκήσεις 3.1 – 3.3
 • Τεστ 35: Ασκήσεις 3.1 – 3.3
 • Τεστ 36: Ασκήσεις 3.1 – 3.3