ΠΛΗ10 Επανάληψη 7 (Δομές Δεδομένων: Στοίβα, Λίστα, Ουρά)


Σκοπός της επανάληψης:

  • Κατανόηση των δομών δεδομένων: Στοίβα, Ουρά, Λίστα.

Σημαντικά Σημεία:

  • Ο κώδικας της διαπέρασης μίας λίστας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συχνό στα θέματα των εξετάσεων.

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

  • Δομές Δεδομένων σε C: Μαθήματα 2 έως 4.

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ (όλες παλιότερα θέματα εξετάσεων):

  • Τεστ 25, Άσκηση 4.1 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 26, Άσκηση 4.2 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 28, Άσκηση 4.2 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 32: Άσκηση 4.2 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 33: Άσκηση 4.1 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 35: Άσκηση 4.2 (Διαπέραση Λίστας)
  • Τεστ 36: Άσκηση 4.2 (Διαπέραση Λίστας)