ΠΛΗ10 Επανάληψη 8 (Δομές: Δένδρα)


Σκοπός της επανάληψης:

 • Κατανόηση των δομών δεδομένων: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Δένδρα-Σωροί

Σημαντικά Σημεία:

 • Στις εξετάσεις τα δένδρα εξετάζονται κυρίως σχηματικά! Δώστε έμφαση στις ασκήσεις των τεστ

Επαναλάβετε τα μαθήματα:

 • Δομές Δεδομένων σε C: Μαθήματα 6 έως 8 (λιγότερη έμφαση στον κώδικα, περισσότερη έμφαση στην κατανόηση των δομών).

Σημαντικές Ασκήσεις από τα Τεστ (όλες παλιότερα θέματα εξετάσεων):

 • Τεστ 25, Άσκηση 4.2
 • Τεστ 26, Άσκηση 4.1
 • Τεστ 27, Άσκηση 4.1 και 4.2
 • Τεστ 28: Άσκηση 4.1
 • Τεστ 29: Άσκηση 4.1
 • Τεστ 30: Άσκηση 4.1
 • Τεστ 31: Άσκηση 4.1
 • Τεστ 32: Άσκηση 4.1