ΠΛΗ20 Ενότητα 0: Προαπαιτούμενα


ΠΛΗ20 Μάθημα 0.1 - Σύνολα

ΠΛΗ20 Μάθημα 0.1 - Σύνολα

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε τα απαραίτητα στοιχεία της θεωρίας συνόλων (τα οποία θα εμφανίζονται ξανά και ξανά στα επόμενα μαθήματα) Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημα: ΚΑΡΤΑ: Σύνολα και Πράξεις Συνόλων ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 0.2 – Μαθηματική Επαγωγή

ΠΛΗ20 Μάθημα 0.2 – Μαθηματική Επαγωγή

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Μαθαίνουμε την μαθηματική επαγωγή ως τεχνική απόδειξης μαθηματικών προτάσεων (δηλαδή ένας τρόπος να αποδεικνύουμε την ορθότητα μαθηματικών ισχυρισμών) Ρίχνουμε μια ματιά στην ισχυρή μαθηματική επαγωγή. Συζ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 0.3 – Σχέσεις και Συναρτήσεις

ΠΛΗ20 Μάθημα 0.3 – Σχέσεις και Συναρτήσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1) Συναρτήσεις 1.1) Συνάρτηση «1-1» 1.2) Συνάρτηση «επί» 1.3) Συνάρτηση «αντιστοιχία» 2) Μαθηματικές Σχέσεις 2.1) Ανακλαστική Σχέση 2.2) Συμμετρική Σχέση 2.3) Αντισυμμετρική Σχέση 2.4) Μεταβατική Σχέση 2.5) Σχέση Ισοδυναμίας 3)...
ΠΛΗ20 Μάθημα 0.4 - Αναδρομικοί και Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι

ΠΛΗ20 Μάθημα 0.4 - Αναδρομικοί και Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1) Αλγόριθμοι 1.1) Ορισμός Αλγορίθμου 1.2) Χαρακτηριστικά Αλγορίθμου 1.3) Ψευδογλώσσα 2) Αναδρομικοί Αλγόριθμοι 2.1) Ορισμός Αναδρομικού Αλγορίθμου 2.2) Παράδειγμα: Η ακολουθία Fibonacci 2.3) Παράδειγμα: Υπολογισμός Παραγοντικού ...