ΠΛΗ20 Μάθημα 0.4 – Αναδρομικοί και Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
1) Αλγόριθμοι
1.1) Ορισμός Αλγορίθμου
1.2) Χαρακτηριστικά Αλγορίθμου
1.3) Ψευδογλώσσα
2) Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
2.1) Ορισμός Αναδρομικού Αλγορίθμου
2.2) Παράδειγμα: Η ακολουθία Fibonacci
2.3) Παράδειγμα: Υπολογισμός Παραγοντικού


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (εκτυπώσιμη μορφή: 4 διαφάνειες σε 1)
pdf download


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: