ΠΛΗ20 Ενότητα 4: Θεωρία Γράφων (Μέρος 1ο)


Το τυπολόγιο της ενότητας 4 θα είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της μελέτης σας:


και τα μαθήματα της ενότητας 4:

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.1 – Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Γράφων

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.1 – Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Γράφων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1) Ορισμοί Γραφημάτων 1.1) Μη Κατευθυνόμενο Γράφημα 1.2) Κατευθυνόμενο Γράφημα 1.3) Τύποι Ακμών 1.4) Μονοπάτια 1.5) Κύκλοι 2) Ορισμοί Μη Κατευθυνόμενων Γραφημάτων 2.1) Απλό Γράφημα 2.2) Πλήρες Γράφημα 2.3) Συνδεόμενο Γράφημα ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 4.2 – Βαθμοί Κορυφών και Τεχνικές Απόδειξης στην Θεωρία Γράφων

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.2 – Βαθμοί Κορυφών και Τεχνικές Απόδειξης στην Θεωρία Γράφων

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό με βάση τον ορισμό του βαθμού μιας κορυφής, θεμελιώνεται το περίφημο Λήμμα της Χειραψίας (Θεώρημα Βαθμών Κορυφών) ως ένα από τα βασικά θεωρήματα της Θεωρίας Γράφων. Επίσης γίνεται μία πολύ χρήσιμη αναφορά σε τ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 4.3 – Διαμερίσεις και Χρωματισμοί

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.3 – Διαμερίσεις και Χρωματισμοί

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό βλέπουμε δύο σημαντικές έννοιες στην θεωρία γράφων: Την διαμέριση, δηλαδή το χωρισμό των κορυφών έτσι ώστε κάθε ομάδα κορυφών να μην συνδέονται με ακμή. Προκύπτουν έτσι οι ορισμοί του διχοτομίσιμου και του πλ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 4.4 – Κύκλος Euler

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.4 – Κύκλος Euler

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1) Κύκλος Euler 1.1) Ορισμός Κύκλου Euler 1.2) Το Θεώρημα του Euler 2) Λυμένες Ασκήσεις 2.1) Μονοπάτι Euler Ασκήσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (εκτυπώσιμη μορφή: 4 διαφάνειες σε 1) ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 4.5 – Κύκλος Hamilton

ΠΛΗ20 Μάθημα 4.5 – Κύκλος Hamilton

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Ορίζουμε τον κύκλο Hamilton (κύκλος του γραφήματος που περνάει από κάθε κορυφή ακριβώς μία φορά) Μαθαίνουμε κάποιες ιδιότητες του κύκλου Hamilton και εντοπίζουμε την δυσκολία εύρεσης μεθοδο...