ΠΛΗ20 Μάθημα 4.1 – Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Γράφων


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό βλέπουμε τους εισαγωγικούς ορισμούς της Θεωρίας Γράφων, επιμένοντας στην ισχύ και κατανόηση των ορισμών, έτσι ώστε να τους συνδυάσουμε σε συλλογιστικές ασκήσεις στη συνέχεια των μαθημάτων. 

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Κατευθυνόμενο και Μη Κατευθυνόμενο Γράφημα
  • ΚΑΡΤΑ: Μονοπάτια - Κύκλοι
  • ΚΑΡΤΑ: Πλήρες Γράφημα (ή Κλίκα)
  • ΚΑΡΤΑ: Συνδεόμενο Γράφημα
  • ΚΑΡΤΑ: Σημείο Κοπής και Γέφυρα
  • ΚΑΡΤΑ: Συμπλήρωμα Γραφήματος
  • ΚΑΡΤΑ: Υπογράφημα - Επαγόμενο Υπογράφημα


Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1) Ορισμοί Γραφημάτων
1.1) Μη Κατευθυνόμενο Γράφημα
1.2) Κατευθυνόμενο Γράφημα
1.3) Τύποι Ακμών
1.4) Μονοπάτια
1.5) Κύκλοι
2) Ορισμοί Μη Κατευθυνόμενων Γραφημάτων
2.1) Απλό Γράφημα
2.2) Πλήρες Γράφημα
2.3) Συνδεόμενο Γράφημα
2.3.1) Συνεκτικές Συνιστώσες
2.3.2) Γέφυρες και Σημεία Κοπής
2.4) Συμπλήρωμα
3) Μέρη Γραφήματος
3.1) Υπογράφημα
3.2) Επαγόμενο Υπογράφημα
Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 two-face.200  batman.200
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 2Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Γράφων (Μέρος 1ο). Μονοπάτια - Κύκλοι, Απλό - Πλήρες - Συνδεόμενο Γράφημα. Σημείο Κοπής. Γέφυρα. Συμπλήρωμα Γραφήματος
Θεωρία 2 από 2Βασικοί Ορισμοί Θεωρίας Γράφων (Μέρος 2ο). Οι ορισμοί του υπογραφήματος και του επαγόμενου υπογραφήματος
Κατανόηση 121Κατασκευή μιας οικογένειας γραφημάτων για την εξοικείωση με τα διαφορετικά γραφήματα που μπορούν να κατασκευαστούν.
Κατανόηση 221Ομοίως με την προηγούμενη. Συσχέτιση των γραφημάτων και με γνώσεις συνδυαστικής από τη θεωρία συνόλων.
Κατανόηση 322Κατασκευή των επαγόμενων υπογραφημάτων που προκύπτουν από μία κλίκα.
Κατανόηση 422Για την εξάσκηση πάνω στην πληθώρα των ορισμών του μαθήματος
Κατανόηση 522Ομοίως με την προηγούμενη
Ερωτήσεις 152Το Σ/Λ αναδεικνύει τον συλλογισμό που χρησιμοποιούμε για την επίλυση των ασκήσεων σε ένα στοιχειώδες επίπεδο.
Ερωτήσεις 252Ομοίως με το προηγούμενο για προτάσεις που έχουν την μορφή συνεπαγωγής
Ερωτήσεις 352Ομοίως με το προηγούμενο για προτάσεις που αναζητούν την ύπαρξη ενός γραφήματος με κάποιες ιδιότητες

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

(-)

Εκτυπώσιμη μορφή αρχείων PDF