ΠΛΗ20 Τεστ 5


PDF TOY ΤΕΣΤ


Συμβουλές

     batman.100commgordon.100
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιοΠαραπομπή
A'Μέρος
Σωστά/Λάθος 1joker.5032Διατάξει με Περιορισμό. Πρώτα τον περιορισμό μετά τα υπόλοιπα!To μοντέλο των διατάξεων
Ασκήσεις Διατάξεων
Σωστά/Λάθος 2joker.5043Συνδυαστική άσκηση που τα υποερωτήματα εμπίπτουν σε διαφορετικά μοντέλα. Επίλυση των ερωτημάτων, σύγκριση των αποτελεσμάτων. To μοντέλο των διατάξεων
Το μοντέλο των συνδυασμών
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Σωστά/Λάθος 3joker.50Σύνολα
33Διατάξει με Περιορισμό. Πρώτα τον περιορισμό μετά τα υπόλοιπα!To μοντέλο των διατάξεων
Ασκήσεις Διατάξεων

Λύσεις των Ασκήσεων