ΠΛΗ20 Τεστ 10


PDF TOY ΤΕΣΤ


Συμβουλές

     batman.100commgordon.100
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιοΠαραπομπή
A'Μέρος
Σωστά/Λάθος 1joker.50Υπολογισμός Συντελεστών Γεννητριών
Μοντελοποίηση Διατάξεων
Μοντελοποίηση Διανομών
Σύγκριση Παραγοντικών σε Σωστά/Λάθος
42Υπολογισμός συντελεστών και σύγκριση παραγοντικών.Μοντέλο Διατάξεων
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Αναπαραστάσεις Απαρίθμητων - Υπολογισμός Συντελεστών
Σωστά/Λάθος 2joker.50Κανόνας Γινομένου
Μοντελοποίηση Συνδυασμών
Διαδοχικές Επιλογές και διαίρεση με παραγοντικά
Γεννήτρια: Συνδυασμοί
Επιτροπές
43Μοντελοποίηση του προβλήματος της δημιουργίας επιτροπώνΑναπαραστάσεις Απαρίθμητων - Υπολογισμός Συντελεστών
Μοντέλο Συνδυασμών
Ασκήσεις Συνδυασμών
Σωστά/Λάθος 3poisonivy.50Πίνακας Αλήθειας
Ταυτολογική Συνεπαγωγή (αληθοπίνακας)
42Εξάσκηση στον ορισμό της ταυτολογικής συνεπαγωγήςΠροτασιακοί Τύποι
Ταυτολογική Συνεπαγωγή
Άσκηση 1.1joker.50Μοντελοποίηση Διανομών
Διανομή Ομοίων
Διανομή Ομοίων με Περιορισμό
Εξίσωση
52Εξάσκηση στο πρόβλημα της εξίσωσης με απλούς περιορισμούς για την εμπέδωση του μοντέλου. Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Άσκηση 1.2joker.50Κανόνας Γινομένου
Μοντελοποίηση Συνδυασμών
Διαδοχικές Επιλογές και διαίρεση με παραγοντικά
43Μοντελοποίηση του προβλήματος της δημιουργίας επιτροπώνΜοντέλο Συνδυασμών
Ασκήσεις Συνδυασμών
Άσκηση 2poisonivy.5042Απλή άσκηση για την κατανόηση των ασκήσεων συλλογιστικής στην προτασιακή λογική.

Λύσεις των Ασκήσεων