ΠΛΗ20 Ενότητα 3: Κατηγορηματική Λογική


Η ενότητα είναι υπό κατασκευή. Το τυπολόγιο της ενότητας 3 ωστόσο θα είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια της μελέτης σας:


και τα μαθήματα της ενότητας 3:

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.1 – Εισαγωγή στην Κατηγορηματική Λογική

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.1 – Εισαγωγή στην Κατηγορηματική Λογική

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό κάνουμε μια εισαγωγή στην κατηγορηματική λογική: Βλέπουμε το συντακτικό της κατηγορηματικής λογικής και έπειτα βλέπουμε πως προσδιορίζεται ένας τύπος ανάλογα με την μορφή του (όρος, τύπος, πρόταση) Μαθαίνουμε ότι για ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.2 – Η Γλώσσα της Θεωρίας Αριθμών

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.2 – Η Γλώσσα της Θεωρίας Αριθμών

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε μία δημοφιλή ερμηνεία, την οποία ονομάζουμε γλώσσα της θεωρίας αριθμών. Χρησιμοποιούμε την ερμηνεία αυτή που έχει στοιχειώδη σύμβολα για πράξεις (πρόσθεση, πολλαπλασιασμός, επόμενος) και συγκρίσεις με τα οποία είμαστε εξοικ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.3 – Η Γλώσσα της Θεωρίας Συνόλων

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.3 – Η Γλώσσα της Θεωρίας Συνόλων

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό: Βλέπουμε μία ακόμη ερμηνεία, που ορίζεται σε σύνολα: το σύμπαν είναι το δυναμοσύνολο ενός συνόλου και τα κατηγορήματα είναι οι σχέσεις υποσυνόλου και γνησίου υποσυνόλου. Εξασκούμαστε περαιτέρω στην μετάφραση α...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.4 – Άλλες Ερμηνείες Κατηγορηματικής Λογικής

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.4 – Άλλες Ερμηνείες Κατηγορηματικής Λογικής

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό εξασκούμαστε σε ερμηνέιες ΚΛ που είναι εμπνευσμένες από τον πραγματικό κόσμο. Το μάθημα αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την τριβή με τα συντακτικά στοιχεία της Κατηγορηματικής Λογικής.  Αναλυτική Παρουσίαση...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.5 – Νόμοι Κατηγορηματικής Λογικής

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.5 – Νόμοι Κατηγορηματικής Λογικής

Στόχοι του Μαθήματος Με το μάθημα αυτό επανερχόμαστε στην θεωρία της κατηγορηματικής λογικής, βλέποντας τους νόμους της κατηγορηματικής λογικής και την κανονική ποσοδεικτική μορφή. Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημα: ΚΑΡΤΑ: Νόμοι Κατηγορημα...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.6 – Θεωρία Κατηγορηματικής Λογικής

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.6 – Θεωρία Κατηγορηματικής Λογικής

Στόχοι του Μαθήματος Στο μάθημα αυτό βλέπουμε πιο σκληρούς ορισμούς της κατηγορηματικής λογικής (ικανοποιήσιμος τύπος, ικανοποιήσιμο σύνολο τύπων, λογικά έγκυρος τύπος, ταυτολογική συνεπαγωγή) και τον ορισμό αλήθειας Tarski.  Σύντομη Παρ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.7 – Η Γλώσσα των Κατευθυνόμενων Γραφημάτων

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.7 – Η Γλώσσα των Κατευθυνόμενων Γραφημάτων

Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι σε μία νέα ερμηνεία που εκφράζεται στην Θεωρία Γράφων, μπορούν να μελετηθούν όλα τα στοιχεία κατηγορηματικής λογικής που εντοπίσαμε στα προηγούμενα μαθήματα.  ...
ΠΛΗ20 Μάθημα 3.8 – Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόμενων Γραφημάτων

ΠΛΗ20 Μάθημα 3.8 – Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόμενων Γραφημάτων

Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αυτό συμπληρώνει το προηγούμενο. Εδώ κάνουμε παρόμοια διαχείριση, αυτήν τη φορά σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Σύντομη Παρουσίαση Με μια ματιά το μάθημα: ΚΑΡΤΑ: Κατηγορηματική Λογική σε Μη Κατευθυνόμ...