ΠΛΗ20 Μάθημα 3.6 – Θεωρία Κατηγορηματικής Λογικής


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό βλέπουμε πιο σκληρούς ορισμούς της κατηγορηματικής λογικής (ικανοποιήσιμος τύπος, ικανοποιήσιμο σύνολο τύπων, λογικά έγκυρος τύπος, ταυτολογική συνεπαγωγή) και τον ορισμό αλήθειας Tarski. 

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Ορισμός Αλήθειας Tarski
  • ΚΑΡΤΑ: Ορισμοί Κατηγορηματικής Λογικής


Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1) Ορισμός Αλήθειας Tarski
1.1) Ο κανόνας της ισότητας
1.2) Ο κανόνας του κατηγορηματικού συμβόλου
1.3) Ο κανόνας του μονοθέσιου συνδέσμου ¬
1.4) Ο κανόνας του διθέσιου συνδέσμου ∧
1.5) Ο κανόνας του διθέσιου συνδέσμου ∨
1.6) Ο κανόνας του διθέσιου συνδέσμου →
1.7) Ο κανόνας του διθέσιου συνδέσμου ↔
1.8) Ο κανόνας του ποσοδείκτη ∀
1.9) Ο κανόνας του ποσοδείκτη ∃
2) Εύρεση Αλήθειας Τύπου
2.1) Μεθοδολογία
2.2) Παραδείγματα
3) Ικανοποιήσιμος Τύπος
3.1) Ορισμός
3.2) Παραδείγματα
4) Ικανοποιήσιμο Σύνολο Τύπων
4.1) Ορισμός
4.2) Παραδείγματα
5) Έγκυρος ή Λογικά Αληθής Τύπος
5.1) Ορισμός
5.2) Παραδείγματα
6) Λογική Συνεπαγωγή
6.1) Ορισμός
6.2) Παραδείγματα
Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 catwoman.200  batman.200
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 4Ορίσμος Αλήθειας Tarski
Θεωρία 2 από 4Ικανοποιήσιμος Τύπος. Ικανοποίησιμο Σύνολο Τύπων
Θεωρία 3 από 4Λογικά Έγκυρος Τύπος
Θεωρία 4 από 4Ταυτολογική Συνεπαγωγή
Κατανόηση 132Ερμηνεία Τύπου με Χρήση του Ορισμού Tarski
Κατανόηση 232Ερμηνεία Τύπου με Χρήση του Ορισμού Tarski
Κατανόηση 333Ερμηνεία Τύπου με Χρήση του Ορισμού Tarski
Κατανόηση 433Παράδειγμα σε ικανοποιήσιμο τύπο
Εφαρμογή 134Παράδειγμα σε Ικανοποιήσιμο Σύνολο Τύπων
Εφαρμογή 234Παράδειγμα Λογικά Έγκυρου Τύπου
Εφαρμογή 334Παράδειγμα Λογικά Έγκυρου Τύπου
Εφαρμογή 434Παράδειγμα Λογικής Συνεπαγωγής

Περαιτέρω Εξάσκηση

Πολλές ακόμη ασκήσεις σε λογικά έγκυρους τύπους κυριώς μπορούν να εντοπιστούν σε ερωτημάτα κατανόησης και παλιότερα θέματα εξετάσεων.

Πηγές και Διαδίκτυο

(-)

Εκτυπώσιμη μορφή αρχείων PDF