ΠΛΗ20 Τεστ 12


PDF TOY ΤΕΣΤ


Συμβουλές

     batman.100commgordon.100
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιοΠαραπομπή
A'Μέρος
Σωστά/Λάθος 1joker.5033Επίλυση προβλημάτων και σύγκριση παραγοντικώνTo μοντέλο των διατάξεων
Το μοντέλο των συνδυασμών
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Σωστά/Λάθος 2joker.5032Εξάσκηση σε παραλλαγές Διατάξεων με ΕπανάληψηΜοντέλο Διατάξεων
Αναπαραστάσεις Απαρίθμητων - Υπολογισμός Συντελεστών
Σωστά/Λάθος 3joker.5043Οι τύποι των αντικειμένων είναι ομάδες ομοίων. Η υπόλοιπη εκφώνηση διαφοροποιεί πλήρως την επιλογή του μοντέλου. To μοντέλο των διατάξεων
Το μοντέλο των συνδυασμών
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Σωστά/Λάθος 4poisonivy.5052Εξάσκηση στις μορφές τύπων προτασιακής λογικής. Προτασιακοί Τύποι
Σωστά/Λάθος 5poisonivy.5043Ταυτολογικές συνεπαγωγές που λύνονται συλλογιστικά, δηλαδή πρέπει να εντοπιστούν οι ιδιότητες των μορφών τύπων που υπεισέρχονται σε αυτές. Προτασιακοί Τύποι
Ταυτολογική Συνεπαγωγή
Άσκηση 1joker.50443 περιορισμοί σε μοντέλα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται σωστή διαχείρισή τους. Ασκήσεις Συνδυασμών
Άσκηση 2.1poisonivy.5052Τυπική απόδειξη (χωρίς θεωρήματα)Το Αξιωματικό Σύστημα ΠΛ
Άσκηση 2.2poisonivy.5023Εξάσκηση στην μετατροπή ελεύθερης διατύπωσης (στα ελληνικά) σε προτασιακή λογική.

Λύσεις των Ασκήσεων