ΠΛΗ20 Τεστ 13


PDF TOY ΤΕΣΤ


Συμβουλές

     batman.100commgordon.100
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιοΠαραπομπή
A'Μέρος
Σωστά/Λάθος 1joker.5033Επίλυση προβλημάτων και σύγκριση παραγοντικώνTo μοντέλο των διατάξεων
Το μοντέλο των συνδυασμών
Σωστά/Λάθος 2joker.5042Επίλυση προβλημάτων και σύγκριση παραγοντικώνΜοντέλο Διατάξεων
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Αναπαραστάσεις Απαρίθμητων - Υπολογισμός Συντελεστών
Σωστά/Λάθος 3joker.5031Ζάρια και ΠιθανότητεςΠιθανότητες σε Συνδυαστικά Προβλήματα
Σωστά/Λάθος 4poisonivy.5052Εξάσκηση στις μορφές τύπων προτασιακής λογικής. Προτασιακοί Τύποι
Σωστά/Λάθος 5poisonivy.5043Ταυτολογικές συνεπαγωγές που λύνονται συλλογιστικά, δηλαδή πρέπει να εντοπιστούν οι ιδιότητες των μορφών τύπων που υπεισέρχονται σε αυτές. Προτασιακοί Τύποι
Ταυτολογική Συνεπαγωγή
Άσκηση 1.1joker.5043Κλασικός περιορισμός που πρέπει να λύνεται ορθά!Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Άσκηση 1.2joker.5043Εξάσκηση στις διαδοχικές επιλογέςΤο μοντέλο των συνδυασμών
Άσκηση 2.1poisonivy.5053Τυπική απόδειξη (χωρίς θεωρήματα)Το Αξιωματικό Σύστημα ΠΛ
Άσκηση 2.2poisonivy.5052Τυπική απόδειξη (με θεωρήματα)Θεωρήματα του Προτασιακού Λογισμού

Λύσεις των Ασκήσεων