ΠΛΗ20 Τεστ 14


PDF TOY ΤΕΣΤ


Συμβουλές

     batman.100commgordon.100
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιοΠαραπομπή
A'Μέρος
Σωστά/Λάθος 1joker.5032Ζάρια και ΠιθανότητεςΠιθανότητες σε Συνδυαστικά Προβλήματα
Σωστά/Λάθος 2joker.5042Εξάσκηση στα υποσύνολαΤο μοντέλο των συνδυασμών
Σωστά/Λάθος 3joker.5033Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης γεννήτριας για το ίδιο πρόβλημαΕναλλακτικοί Τρόποι Γραφής Απαριθμητών
Σωστά/Λάθος 4joker.5023Τριβή στους τρόπους με τους οποίους To μοντέλο των διατάξεων
Το μοντέλο των συνδυασμών
Μοντέλο Διανομής σε Υποδοχές
Αναπαραστάσεις Απαρίθμητων - Υπολογισμός Συντελεστών
Σωστά/Λάθος 4poisonivy.5052Εξάσκηση στις μορφές τύπων προτασιακής λογικής. Προτασιακοί Τύποι
Σωστά/Λάθος 5poisonivy.5042Εξάσκηση στην ταυτολογική συνεπαγωγή και στις συντακτικές αντικαταστάσεις στα αξιωματικά σχήματα.Ταυτολογική Συνεπαγωγή
Το Αξιωματικό Σύστημα ΠΛ
Σωστά/Λάθος 6poisonivy.5042Αναγνώρισή γνωστών μορφών τύπων προτασιακής λογικήςΠροτασιακοί Τύποι
Άσκηση 1joker.5043Εξάσκηση στις διαδοχικές επιλογέςΤο μοντέλο των συνδυασμών
Άσκηση 2.1poisonivy.5053Τυπική απόδειξη (χωρίς θεωρήματα)Το Αξιωματικό Σύστημα ΠΛ
Άσκηση 2.2poisonivy.5044Συλλογιστική σε Προτασιακή Λογική. Έμφαση στον ορθό τρόπο γραφής της απόδειξης.Το Αξιωματικό Σύστημα ΠΛ
Θεωρήματα του Προτασιακού Λογισμού

Λύσεις των Ασκήσεων