ΠΛΗ20 Μάθημα 6.1 – Βασικοί Ορισμοί Δένδρων


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Ορίζουμε πότε ένα γράφημα είναι δένδρο και βλέπουμε το σημαντικό θεώρημα των δένδρων που δίνει 4 ισοδύναμους ορισμούς του δένδρου.
  • Βλέπουμε συμπληρωματικούς ορισμούς που αφορούν τη ριζωμένη απεικόνιση ενός δένδρου.
  • Συμπληρώνουμε με μικρές παρατηρήσεις (λήμματα) που ισχύουν στα δένδρα. 

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Βασικοί Ορισμοί Δένδρων
  • ΚΑΡΤΑ: Ριζωμένη Απεικόνιση Δένδρου
  • ΚΑΡΤΑ: Λήμματα στα Δένδρα


Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1) Δένδρα
1.1) Ορισμός Δένδρου
1.2) Συμπληρωματικοί Ορισμοί
1.3) Δάσος
2) Το Θεώρημα των Δένδρων
2.1) Διατύπωση του Θεωρήματος
2.2) Απόδειξη του Θεωρήματος
2.3) Επέκταση του Θεωρήματος
2.4) Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις στα Δένδρα
Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 penguin.200  batman.200
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 2Ορισμός και Θεωρία των Δένδρων
Θεωρία 2 από 2Αποδείξεις Λημμάτων στα Δένδρα
Κατανόηση 151Σχεδιασμός μη ισομορφικών δένδρων
Κατανόηση 251Κατασκευαστική δένδρων με συγκεκριμένες ακολουθίες δένδρων
Κατανόηση 353Κατασκευή Δασών
Κατανόηση 453Κατασκευή δενδρου με δεδομένους βαθμούς
Κατανόηση 553Αυτοσυμπληρώματικά Δένδρα
Ερωτήσεις 153Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες για να είναι ένα γράφημα Δένδρο
Ερωτήσεις 253Συνδυασμός του ορισμού δένδρου, με ορισμούς των προηγούμενων ενοτήτων
Ερωτήσεις 353Συνδυασμός του ορισμού δένδρου, με ορισμούς των προηγούμενων ενοτήτων
Ερωτήσεις 453Συνδυασμός του ορισμού δένδρου, με ορισμούς των προηγούμενων ενοτήτων
Εφαρμογή 143Απόδειξη τύπου με ίδιο βαθμό στις εσωτερικές κορυφές
Εφαρμογή 254Πολύ σημαντική Άσκηση που ΠΡΕΠΕΙ να μελετηθεί εκτενώς
Εφαρμογή 343Επαγωγή ότι τα δένδρα είναι διχοτομίσιμα γραφήματα
Εφαρμογή 453Απόδειξη του τύπου ακμών του δάσους m=n-k
Εφαρμογή 543

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Οι λυμένες ασκήσεις και οι ερωτήσεις είναι θέματα εξετάσεων-εργασιών του ΕΑΠ

Εκτυπώσιμη μορφή αρχείων PDF