ΠΛΗ20 Μάθημα 6.3 – Δυαδικά Δένδρα


Στόχοι του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό:

  • Συμπληρώνουμε τους ορισμούς των ριζωμένων δένδρων με τα δυαδικά και τα πλήρη δυαδικά δένδρα
  • Ορίζουμε τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης και βλέπουμε τους αλγορίθμους κατασκευής και αναζήτησης ΔΔΑ, καθώς και τις διασχίσεις: Ενδοδιατεταγμένη, Προδιατεταγμένη και Μεταδιατεταγμένη.

Σύντομη Παρουσίαση

Με μια ματιά το μάθημα:

  • ΚΑΡΤΑ: Δυαδικά και m-αδικά Δένδρα
  • ΚΑΡΤΑ: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης (ΔΔΑ)


Σχολιασμός (βίντεο)

Αναλυτική Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1) Δυαδικά Δένδρα
1.1) Ορισμοί Δυαδικών Δένδρων
1.2) Λήμματα σε Δυαδικά Δένδρα
2) Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
2.1) Ορισμός ΔΔΑ
2.2) Αλγόριθμος Κατασκευής ΔΔΑ
2.3) Αλγόριθμος Αναζήτησης ΔΔΑ
2.4) Αλγόριθμοι Διάσχισης ΔΔΑ
2.5) Προδιατεταγμένη Διάσχιση
2.6) Ενδοδιατεταγμένη Διάσχιση
2.7) Μεταδιατεταγμένη Διάσχιση
Ασκήσεις

Παρουσίαση τουΜαθήματος:


ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 penguin.200  batman.200
ΚατηγορίαΧΔΣχόλιο
Θεωρία 1 από 2Ορισμοί Δυαδικού Δένδρου και Πλήρους Δυαδικού Δένδρου και Βασικά Λήμματα σε αυτούς τους ορισμούς.
Θεωρία 2 από 2Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης (Ορισμός, Κατασκευή, Αναζήτηση Στοιχείου, Προδιατεταγμένη, Ενδοδιατεταγμένη και Μεταδιατεταγμένη Διάσχιση)
Ερωτήσεις 153Ερωτήσεις σε Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Ερωτήσεις 253Ερωτήσεις σε Δυαδικά Δένδρα
Ερωτήσεις 353Ερωτήσεις σε Δυαδικά Δένδρα
Εφαρμογή 143Κατανόηση των Δυαδικών Δένδρων Αναζήτησης
Εφαρμογή 254Απόδειξη τύπου που σχετίζει το πλήθος των φύλλων με τις κορυφές και τις ακμές ενός πλήρους δυαδικού δένδρου
Εφαρμογή 343Αποδείξεις σε μια ειδική κατηγορία δυαδικών δένδρων

Περαιτέρω Εξάσκηση

(-)

Πηγές και Διαδίκτυο

Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις είναι θέματα εξετάσεων-εργασιών του ΕΑΠ

Εκτυπώσιμη μορφή αρχείων PDF